AED_22 Odborná publikace

Faculty of Arts
Autumn 2019
Extent and Intensity
2/0/0. 20 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. PhDr. Eliška Kazdová, CSc. (lecturer)
prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D. (lecturer)
prof. PhDr. Vladimír Podborský, DrSc. (lecturer)
Mgr. Petr Dresler, Ph.D. (seminar tutor)
doc. Mgr. Petr Hrubý, Ph.D. (seminar tutor)
PhDr. Jan Jílek, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. et Mgr. Ludmila Kaňáková Hladíková, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Věra Klontza, Ph.D. (seminar tutor)
PhDr. Irena Loskotová, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Inna Mateiciucová, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Jana Mazáčková, Ph.D. (seminar tutor)
doc. Dr. phil. Peter Milo (seminar tutor)
doc. Ing. PhDr. Miroslav Plaček (seminar tutor)
PhDr. Rudolf Procházka, CSc. (seminar tutor)
Mgr. Klára Šabatová, Ph.D. (seminar tutor)
Supervisor
prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
Department of Archaeology and Museology - Faculty of Arts
Contact Person: doc. Mgr. Petr Hrubý, Ph.D.
Supplier department: Department of Archaeology and Museology - Faculty of Arts
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Student doktorského studia po dohodě se školitelem publikuje dílčí výsledky disertační práce, a to buď formou článku v odborném časopisu s recenzním řízením, nebo jako příspěvek do konferenčního sborníku.
Syllabus (in Czech)
  • Výběr tématu, metodologické problémy i dílčí výsledky konzultuje student doktorského studia se školitelem.
Assessment methods (in Czech)
Zápočet student doktorského studia získává na základě zápisu bibliografického údaje o daném článku do Informačního systému.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught each semester.
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2019, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2019/AED_22