AED_A03 Referát na konferenci

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
Účast na konferenci s referátem. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Petr Dresler, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petra Goláňová, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Petr Hrubý, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Jan Jílek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Ludmila Kaňáková Hladíková, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Eliška Kazdová, CSc. (cvičící)
Mgr. Věra Klontza, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Irena Loskotová, Ph.D. (cvičící)
prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Inna Mateiciucová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jana Mazáčková, Ph.D. (cvičící)
doc. Dr. phil. Peter Milo (cvičící)
doc. Ing. PhDr. Miroslav Plaček (cvičící)
PhDr. Rudolf Procházka, CSc. (cvičící)
Mgr. Klára Šabatová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Peter Tóth, PhD. (cvičící)
Garance
prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Petr Hrubý, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Předpoklady
Povinný předmět doktorského studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student doktorského studia si osvojí základy prezentace své odborné práce i veřejné kritické diskuse na oborových fórech úrovně konference, symposium, workshop, popř. odborný seminář.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- vybrat dílčí téma své práce k prezentaci;
- identifikovat klíčové informace, které je třeba sdělit auditoriu;
- připravit si prezentaci;
- představit svá data a názory;
- obhajovat v diskusi svá stanoviska.
Osnova
  • Každý student doktorského studia ústně prezentuje nejméně jednou svůj disertační projekt, nebo jinou adekvátní odbornou látku, a to na veřejném odborném fóru úrovně konference, symposia, workshopu, popř. semináře.
Literatura
  • Literatura podle zaměření referátu
Výukové metody
příprava referátu, konzultace se školitelem, samostatný přednes referátu na vědeckém fóru
Metody hodnocení
Za úspěšné absolvování předmětu se považuje ústní prezentace disertačního projektu, nebo jiné odpovídající odborné látky, kde doktorand je autorem, nebo nezpochybnitelným spoluautorem. Tato ústní prezentace se musí uskutečnit na oborovém, popř. mezioborovém symposiu, konferenci, workshopu, semináři. Zápočet uděluje školitel.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět lze absolvovat opakovaně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023.