AED_A05 Pramenné studium, výzkum

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/0/2. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Petr Dresler, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Luděk Galuška, CSc. (cvičící)
Mgr. Petra Goláňová, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Petr Hrubý, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Jan Jílek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Ludmila Kaňáková Hladíková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Věra Klontza, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Irena Loskotová, Ph.D. (cvičící)
prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jana Mazáčková, Ph.D. (cvičící)
doc. Dr. phil. Peter Milo (cvičící)
PhDr. Rudolf Procházka, CSc. (cvičící)
Mgr. Klára Šabatová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Peter Tóth, PhD. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Petr Hrubý, Ph.D.
Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Petr Hrubý, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Předpoklady
Povinný předmět doktorského studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student doktorského studia v rámci předmětu prokáže základní orientaci v tématu disertační práce.
Výstupy z učení
Student/ka doktorského studia bude po absolvování předmětu schopen/a:
- obsáhnout literaturu zpracovávaného tématu;
- analyzovat datovou základnu;
- představit dílčí výsledky své práce školiteli.
Osnova
  • Vypracování rešerše odborné literatury (seznam prostudované literatury s excerpty), případně provedení primárního výzkumu (studium a kritická analýza pramenů) podle požadavků školitele.
Literatura
  • Literatura podle zaměření práce.
Výukové metody
samostatná práce, četba, výpisky z literatury, analýza pramenů
Metody hodnocení
Za úspěšné ukončení předmětu se považuje splnění požadavků školitele k pramennému studiu (odevzdání rešerše odborné literatury, výsledků primárního výzkumu, aj). Zápočet uděluje školitel.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý druhý týden.
Předmět lze absolvovat opakovaně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, podzim 2022, jaro 2023.