AED_A06 Textová příprava I.

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
konzultace se školitelem. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Petr Dresler, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Luděk Galuška, CSc. (cvičící)
Mgr. Petra Goláňová, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Petr Hrubý, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Jan Jílek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Ludmila Kaňáková Hladíková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Věra Klontza, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Irena Loskotová, Ph.D. (cvičící)
prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Inna Mateiciucová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jana Mazáčková, Ph.D. (cvičící)
doc. Dr. phil. Peter Milo (cvičící)
PhDr. Rudolf Procházka, CSc. (cvičící)
Mgr. Klára Šabatová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Peter Tóth, PhD. (cvičící)
Garance
prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Petr Hrubý, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Předpoklady
AED_A05 Pramenné studium, výzkum || AED_11 Pramenné studium, výzkum
Povinný předmět doktorského studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Student prokáže schopnost zpracovat argumentačně promyšlený vědecký text s příslušným poznámkovým aparátem.
Výstupy z učení
Student/ka bude po absolvování předmětu schopen/a:
- představit dílčí výsledky disertační práce;
- samostatně psát odborný text.
Osnova
  • Student zpracuje a předloží ucelenou část disertace podle pokynů školitele.
Literatura
  • Literatura podle zaměření práce.
Výukové metody
samostatná práce, četba, psaní, diskuse
Metody hodnocení
Zápočet bude udělen na základě přijetí textu školitelem. V případě opakovaného zápisu předmětu nesmí být text shodný s předchozími odevzdanými částmi disertace.
Informace učitele
Předmět lze absolvovat opakovaně. Přijatá textová příprava nesmí být totožná s textem uznaným v rámci předmětu Odborná publikace.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
lze zapisovat opakovaně v 1.- 4.roce studia.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, podzim 2022, jaro 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2022/AED_A06