AED_A07b Publikace v cizím jazyce

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
samostatná práce. 20 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Petr Dresler, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Luděk Galuška, CSc. (cvičící)
Mgr. Petra Goláňová, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Petr Hrubý, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Jan Jílek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Ludmila Kaňáková Hladíková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Věra Klontza, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Irena Loskotová, Ph.D. (cvičící)
prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jana Mazáčková, Ph.D. (cvičící)
doc. Dr. phil. Peter Milo (cvičící)
PhDr. Rudolf Procházka, CSc. (cvičící)
Mgr. Klára Šabatová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Peter Tóth, PhD. (cvičící)
Garance
prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Petr Hrubý, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Předpoklady
Povinný předmět doktorského studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student doktorského studia po dohodě se školitelem publikuje dílčí výsledky disertační práce, a to buď formou článku v odborném časopisu s recenzním řízením, nebo jako příspěvek do konferenčního sborníku.
Výstupy z učení
Student/ka bude po absolvování předmětu schopen/a:
- samostatně napsat odborný článek;
- připravit odborný text k recenznímu řízení;
- jednat s redakcí odborného časopisu;
- vyřešit připomínky recenzního řízení.
Osnova
  • - komunikace s redakcí;
  • - konzultace s vyučujícím;
  • - vyřešení připomínek z recenzního řízení.
Literatura
  • Literatura podle zaměření práce.
Výukové metody
Výběr tématu, metodologické problémy i dílčí výsledky konzultuje student doktorského studia se školitelem.
Metody hodnocení
Zápočet student doktorského studia získává na základě zápisu bibliografického údaje o daném článku do Informačního systému. Zápočet uděluje školitel.
Informace učitele
Předmět lze absolvovat opakovaně. Doktorand musí být jediným nebo hlavním (podíl alespoň 70 %) autorem publikace (doloženo zápisem do Informačního systému).

The course can be completed multiple times. Doctoral student must be the only or the main (at least 70% authorship) author of the publication (attested by an entry in the Information system).
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět lze absolvovat opakovaně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, podzim 2022, jaro 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2022/AED_A07b