AED_A10 Teze dizertační práce (autoreferát)

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
blokově. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Petr Dresler, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Luděk Galuška, CSc. (cvičící)
Mgr. Petra Goláňová, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Petr Hrubý, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Jan Jílek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Ludmila Kaňáková Hladíková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Věra Klontza, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Irena Loskotová, Ph.D. (cvičící)
prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jana Mazáčková, Ph.D. (cvičící)
doc. Dr. phil. Peter Milo (cvičící)
PhDr. Rudolf Procházka, CSc. (cvičící)
Mgr. Klára Šabatová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Peter Tóth, PhD. (cvičící)
Garance
prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Petr Hrubý, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Předpoklady
AED_A02c Referát doktor. semináře III
Povinný předmět doktorského studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student připraví k obhajobě doktorské disertace teze disertační práce ve formě autoreferátu.
Výstupy z učení
Student/ka bude po absolvování předmětu schopen/a:
- připravit teze rozsáhlého manuskriptu.
Osnova
  • Student připraví k obhajobě doktorské disertace 10 kusů výtisků tezí disertační práce ve formátu A5, které obsahují text, ve kterém student shrne východiska, strukturu, hlavní teze a závěry práce, seznam literatury a resumé v cizím jazyce.
Literatura
  • Literatura podle zaměření práce.
Výukové metody
samostatná práce
Metody hodnocení
Po předložení práce zápočet uděluje výhradně školitel.
Informace učitele
http://www.phil.muni.cz/wff/home/studium/doktorske/zkouska-obhajoba
Samostatně se odevzdává seznam doktorandových publikací a jeho „projektových aktivit“ během studia. Další informace: http://archeo-muzeo.phil.muni.cz/studium/doktorske-studium
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
doporučuje se zapsat v posledním semestru studia.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, podzim 2022, jaro 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2022/AED_A10