AED_A11 Disertační práce

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
blokově. 25 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Petr Dresler, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petra Goláňová, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Petr Hrubý, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Jan Jílek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Ludmila Kaňáková Hladíková, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Eliška Kazdová, CSc. (cvičící)
Mgr. Věra Klontza, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Irena Loskotová, Ph.D. (cvičící)
prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jana Mazáčková, Ph.D. (cvičící)
doc. Dr. phil. Peter Milo (cvičící)
doc. Ing. PhDr. Miroslav Plaček (cvičící)
PhDr. Rudolf Procházka, CSc. (cvičící)
Mgr. Klára Šabatová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Peter Tóth, PhD. (cvičící)
Garance
prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Petr Hrubý, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Disertační práce má prokázat studentovu schopnost samostatné vědecké práce a musí obsahovat původní vědecké myšlenky.
Výstupy z učení
disertační práce
Osnova
  • Předkládá se výtisk disertační práce ve třech vyhotoveních, svázaný do pevných desek, ve formě rukopisu na bílém papíru formátu A4 s očíslovanými stranami, v minimálním rozsahu 180 000 znaků. Závaznou součástí autorského rukopisu je titulní strana, která obsahuje název univerzity, fakulty, ústavu, studijního oboru, název práce, jméno autora, jméno školitele, případně konzultanta a rok odevzdání. Dále práce musí obsahovat prohlášení autora o původnosti práce, obsah a soupis literatury.
Literatura
  • Literatura podle zaměření práce.
Výukové metody
samostatná příprava
Metody hodnocení
Zápočet za odevzdanou doktorskou práci uděluje předseda oborové rady.
Informace učitele
http://www.phil.muni.cz/wff/home/studium/doktorske/zkouska-obhajoba
Další informace: http://www.phil.muni.cz/wff/home/studium/doktorske/zkouska-obhajoba.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
doporučuje se zapsat v posledním semestru studia.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023.