AED_B01 Textová příprava II.

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/0/0. 20 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Petr Dresler, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Luděk Galuška, CSc. (cvičící)
Mgr. Petra Goláňová, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Petr Hrubý, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Jan Jílek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Ludmila Kaňáková Hladíková, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Eliška Kazdová, CSc. (cvičící)
Mgr. Věra Klontza, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Irena Loskotová, Ph.D. (cvičící)
prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jana Mazáčková, Ph.D. (cvičící)
doc. Dr. phil. Peter Milo (cvičící)
doc. Ing. PhDr. Miroslav Plaček (cvičící)
PhDr. Rudolf Procházka, CSc. (cvičící)
Mgr. Klára Šabatová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Peter Tóth, PhD. (cvičící)
Garance
prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Petr Hrubý, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Předpoklady
AED_A02c Referát doktor. semináře III && AED_A06 Textová příprava I. || AED_12 Textová příprava I.
Volitelný předmět doktorského studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student prokáže schopnost zpracovat argumentačně promyšlený vědecký text s příslušným poznámkovým aparátem.
Výstupy z učení
Student/ka bude po absolvování předmětu schopen/a:
- představit dílčí výsledky disertační práce;
- samostatně psát odborný text.
Osnova
  • Student zpracuje a předloží ucelenou část disertace podle pokynů školitele.
Literatura
  • Literatura podle zaměření práce.
Výukové metody
samostatná práce, četba, psaní, diskuse
Metody hodnocení
Zápočet bude udělen na základě přijetí textu školitelem.
Informace učitele
Předmět lze absolvovat opakovaně. Přijatá textová příprava nesmí být totožná s textem uznaným v rámci předmětu AED_22 Odborná publikace a s předmětem AED_12 Textová příprava I. V případě opakovaného zápisu předmětu nesmí být text shodný s předchozími odevzdanými částmi disertace.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
lze zapisovat opakovaně v 5. a vyšším roce studia.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021.