AED_B02 Referát v cizím jazyce

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
jednorázová účast na konferenci. 10 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Petr Dresler, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Luděk Galuška, CSc. (cvičící)
Mgr. Petra Goláňová, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Petr Hrubý, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Jan Jílek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Ludmila Kaňáková Hladíková, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Eliška Kazdová, CSc. (cvičící)
PhDr. Irena Loskotová, Ph.D. (cvičící)
prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D. (cvičící)
doc. Dr. phil. Peter Milo (cvičící)
Mgr. Klára Šabatová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Peter Tóth, PhD. (cvičící)
Garance
prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Petr Hrubý, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Předpoklady
Volitelný předmět doktorského studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student doktorského studia po dohodě se školitelem prezentuje dílčí výsledky disertační práce na mezinárodní konferenci. Podmínkou je přednes v cizím jazyce.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- vybrat dílčí téma své práce k prezentaci;
- identifikovat klíčové informace, které je třeba sdělit mezinárodnímu auditoriu;
- připravit si prezentaci v cizím jazyce;
- představit svá data a názory v cizím jazyce;
- obhajovat v diskusi svá stanoviska v cizím jazyce.
Osnova
  • Student doktorského studia v cizím jazyce prezentuje svůj disertační projekt, nebo jinou adekvátní odbornou látku, a to na veřejném odborném fóru úrovně konference, symposia, workshopu, popř. semináře.
Literatura
  • Literatura podle zaměření referátu.
Výukové metody
příprava referátu, konzultace se školitelem, samostatný přednes referátu na vědeckém fóru
Metody hodnocení
Doktorand musí být jediný nebo hlavní autor referátu s vysokým podílem na jeho autorství. Zápočet uděluje školitel.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021.