AEM_05a Seminář k psaní článku I

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/0/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Petr Hrubý, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Jan Jílek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Peter Tóth, PhD. (přednášející)
Mgr. Petr Dresler, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petra Goláňová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Ludmila Kaňáková Hladíková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Věra Klontza, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Irena Loskotová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jana Mazáčková, Ph.D. (cvičící)
doc. Dr. phil. Peter Milo (cvičící)
Mgr. Renáta Přichystalová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Klára Šabatová, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Šibíčková
Dodavatelské pracoviště: Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Předpoklady
Povinný předmět. Předpokladem pro úspěšné ukončení předmětu je dohoda na vedení tématu a spolupráce s vyučujícím. Předmět je možné si zapsat jen se souhlasem vyučujícího. Student aktivně osloví vyučujícího, s jehož podporou chce psát článek. Vyučující smí být spoluautorem článku, jestliže se na jeho realizaci přímo podílí. Student musí být hlavním a většinovým autorem článku.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je aktivní příprava studenta na psaní odborných textů. Student pod vedením vyučujícího uskuteční základní rozvahu tématu článku, případně dokončí výzkum, navrhne osnovu a připraví koncept textu.
Cílem je také doplnit další nejnovější informace o probírané látce včetně výsledků výzkumů, literární produkce, pořádání vědeckých konferencí apod. v rámci České republiky a v zahraničí.
Výstupy z učení
Student/ka bude po absolvování předmětu schopen/a:
- na základě zvoleného tématu rozvrhnout osnovu a napsat koncept odborného článku.
Osnova
 • - Téma
 • - Zamyšlení:
 • 1. Vykonaná práce, použité materiály a metodika
 • 2. Co jsme našli?
 • 3. Jaký to má význam?
 • - Časový rozvrh
 • - Shromažďování informací z pramenů
 • - Zpracování informací z pramenů
 • - Výzkum
 • - Osnova
 • - Koncept
Literatura
 • Pravěké dějiny Moravy (Variant) : Vlastivěda moravská : země a lid : nová řada. Svazek 3, Pravěké dějiny Moravy. info
 • Further literature for the Seminar article writing I is assigned on an individual basis based on the topic of the thesis. | (in Czech) Literatura pro seminář k psaní článku je předepsána individuálně podle tématu práce.
Výukové metody
konzultace, diskuse, seminář
Metody hodnocení
- splnění úkolů, představení tématu na semináři
- příprava konceptu textu
Navazující předměty
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: K získání zápočtu je třeba dostatečná a aktivní účast a splnění zadaných úkolů.
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021.