AES_706 Prostorová dokumentace artefaktů a vytváření 3D modelů

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Vojtěch Nosek (přednášející)
Garance
Mgr. Vojtěch Nosek
Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Šibíčková
Dodavatelské pracoviště: Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 10:00–11:40 M12
Předpoklady
AEB_A11 Dokumentační techniky && AEB_A08 Počítačová archeologie
Předmět je určen zájemcům o problematiku. Předpokladem pro zápis jsou kurzy AEB_A08 Výpočetní technika v archeologii a AEB_A11 Dokumentační techniky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 3 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/3, pouze zareg.: 0/3, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/3
Mateřské obory/plány
předmět má 17 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem semináře je seznámit studenty s pokročilými metodami dokumentace movitých archeologických památek. Jedná se především o prostorovou dokumentaci artefaktů pomocí 3D skenování a prostorové fotogrammetrie a trojrozměrné rekonstrukce terénních situací i drobných artefaktů. Tyto hlavní části jsou probírány i z praktického hlediska během několika technických cvičení. Dále se seminář věnuje v teoretické rovině metodě 3D tisku, CT a dalším nedestruktivním prostorovým dokumentačním metodám. Samozřejmostí je e-learnigová podpora kurzu (záznamy z přednášek, manuály, postupy a tutoriály - týkající se vlastní tvorby 3D modelů). Praktická část výuky probíhá v malých skupinách formou tématicky zaměřených workshopů. Cílem kurzu je nejen zvládnutí, osvojení si a testování nových metod 3D dokumentace, ale i jejich aplikace v praxi - studenti se naučí reálně používat probírané dokumentační metody a vypracovat o své práci finální protokol.
Výstupy z učení
Student/ka bude po absolvování předmětu schopen/a:
- rozumět technickým aspektům aplikace 3D dokumentace v památkové péči
- 3D skenování drobných artefaktů
- vytvořit 3D fotogrammetrický záznam terénní situace
- vytvořit 3D fotogrammetrický záznam drobného artefaktu
- upravit data pro 3D tisk
- vytvořit základní 3D rekonstrukci terénní situace
- vytvořit základní 3D rekonstrukci drobného artefaktu
Osnova
 • 1. Úvodní hodina (seznámení s náplní kurzu, teoretické zázemí)
 • 2. 3D fotogrammetrie v archeologii teoreticky
 • 3. 3D fotogrammetrie v archeologii prakticky - záznam terénní situace
 • 4. 3D fotogrammetrie v archeologii prakticky - záznam drobného artefaktu
 • 5. 3D skenery v archeologii teoreticky
 • 6. 3D skenery v archeologii prakticky - záznam drobného artefaktu
 • 7. Nakládání s 3D daty - editace, analýza, vyhodnocení a archivace
 • 8. Aplikace 3D dokumentace v archeologické praxi a analytice
 • 9. Tvorba 3D rekonstrukcí archeologické situace/artefaktu I
 • 10. Návštěva specializovaného 3D pracoviště, beseda s odborníky na téma 3D dokumentace a možností aplikace v památkové péči
 • 11. Dopracování projektů a tvorba protokolů (konzultace) I.
 • 12. Dopracování projektů a tvorba protokolů (konzultace) II.
 • 13. Zápočet (odevzdání protokolů)
Literatura
  povinná literatura
 • Fabrizio Galeazzi, Towards the definition of best 3D practices in archaeology: Assessing 3D documentation techniques for intra-site data recording, Journal of Cultural Heritage, Volume 17, 2016, Pages 159-169,
 • John McCarthy, Multi-image photogrammetry as a practical tool for cultural heritage survey and community engagement, Journal of Archaeological Science, Volume 43, 2014, Pages 175-185,
 • Jeroen De Reu, Philippe De Smedt, Davy Herremans, Marc Van Meirvenne, Pieter Laloo, Wim De Clercq, On introducing an image-based 3D reconstruction method in archaeological excavation practice, Journal of Archaeological Science, Volume 41, 2014, 251-262,
Výukové metody
Teoretická příprava s e-learningovou podporou a praktické workshopy formou skupinových projektů, jejichž cílem je zvládnutí a osvojení teoreticky probraných technických metod, dovedností a postupů 3D dokumentace nemovitých památek, terénních situací a drobných artefaktů
Metody hodnocení
Požadavky k zápočtu: aktivní účast na semináři a praktickém workshopu (max. 2 možné absence). Zdokumentování a vypracování protokolu o prostorové dokumentaci artefaktu či terénní situace.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/AES_706