AES_801 Praxe archeologické prospekce

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
5 dní terénních prospekcí. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Klára Šabatová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Miroslav Dejmal (cvičící)
doc. Mgr. Petr Hrubý, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jana Mazáčková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Renáta Přichystalová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Klára Šabatová, Ph.D.
Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Šibíčková
Dodavatelské pracoviště: Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Předpoklady
Předpokladem pro zapsání tohoto předmětu je absolvování předmětu AEB_A03 Metody archeologické prospekce a exkavace
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/15, pouze zareg.: 0/15
Mateřské obory
předmět má 16 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je studenty naučit základům terénní prospekce, rozpoznání a dokumentace antropogenních reliktů, provedení prospekce detektorem kovů včetně dokumentace a konzervace získaných předmětů, povrchových sběrů a jejich význam a vyhodnocení. Na konci kurzu by absolvent měl být schopen provést samostatně analytickou prospekci v otevřeném i zalesněném terénu. A na základě získaných dat si vytvořit vlastní představu o antropogenních aktivitách v krajině.
Praktická část: celkové zaměření lokality a jednotlivých objektů, dokumentace objektů v terénu
Výstupy z učení
Student bude schopen:
- provádět samostatně terénní prospekci a vyhledávání stop antropogenních aktivit v historické krajině
- porozumět odborným textům na toto téma
- kriticky zhodnotit výsledky a výstupy z takto provedené prospekce
- vyvodit závěry o vývoji krajiny a antropogenního impaktu na ni na základě zjištěných archeologických stop
Osnova
 • Školení metodologie terénní prospekce v okolí vědeckovýzkumných stanic Těšetice-Kyjovice, Břeclav-Pohansko, Panská Lhota:
 • - analytické sběry za použití GPS
 • - zpracování sběrového materiálu
 • - vyhledávání antropogenních reliktů
 • - základní dokumentace nadzemních struktur s pomocí GPS, totální stanice, fotogrammetrie
 • - vyhodnocení vhodnosti terénu pro prospekční metody
 • - tvorba mapy prospektované oblasti, plány antropogenních reliktů a zjištěných areálů aktivit
Literatura
  doporučená literatura
 • KUNA, Martin. Povrchové sběry v povodí Vinořského a Mratínského potoka : [katalog nálezů z let 1986-1990] (Montp.). info
 • KUNA, Martin. Non-destructive archaeology :theory, methods and goals. Vyd. 1. Praha: Academia, 2004. 555 s. ISBN 8020012168. info
 • Whither archaeology? :papers in honour of Evžen Neustupný. Edited by Martin Kuna - Natalie Venclová. Praha: Institute of Archeology, 1995. 312 s. ISBN 80-901934-0-4. info
Výukové metody
terénní cvičení v rozsahu 4-7 dnů
termíny cvičení mohou být ovlivněny počasím
vědeckovýzkumné stanice: Těšetice-Kyjovice, Břeclav-Pohansko, Panská Lhota
Metody hodnocení
podmínkou pro udělení zápočtu je podíl na týmové práci skupiny během terénního cvičení
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zajišťován ve spolupráci se studenty doktorského studijního programu.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/AES_801