AJ02007 Korpusová cvičení online

Filozofická fakulta
jaro 2014
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Jarmila Fictumová (cvičící)
Mgr. Petr Sudický (cvičící)
Garance
Jeffrey Alan Vanderziel, B.A.
Katedra anglistiky a amerikanistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Tomáš Hanzálek
Dodavatelské pracoviště: Katedra anglistiky a amerikanistiky - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/50, pouze zareg.: 0/50
Mateřské obory
předmět má 19 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
The course is an introduction to the use and application of electronic corpora. Students will be acquainted with some of the existing large online corpora and the basic methodology of corpus investigation. At the end of the course, students will be able to apply the newly acquired knowledge to improve their language skills and answer language-related queries relevant to their further studies. The course is a pre-requisite for other BA/MA courses where the skill of using and applying corpus search techniques is instrumental.
Osnova
 • Introducing electronic corpora: What are they and how can they help us?
 • Internet as a language resource: Why Google cannot answer everything?
 • Basics of corpus use: How to search and navigate through a corpus?
 • Searching for words and phrases: Why frequency matters?
 • Word sketch tool: How to find frequent language patterns easily?
 • Collocation and context: Why learn new words in context?
 • Grammatical patterns: Can we solve riddles of textbook definitions and formulas?
 • Text and discourse: How to look beyond sentence boundaries?
 • Corpus vs. grammar books: How to avoid major pitfalls when using electronic corpora?
Literatura
 • OSOLSOBĚ, Klára. Recenze : František Čermák - Renata Blatná (eds.): Jak využívat český národní korpus, Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2005. 179 s. 2007. info
 • SINCLAIR, John McHardy. Reading concordances : an introduction. New York: Pearson/Longman, 2003. xx, 180. ISBN 058229214X. info
 • BIBER, Douglas. Longman grammar of spoken and written English. Edited by Randolph Quirk. Harlow: Pearson Education, 2000. xxviii, 12. ISBN 0582237254. info
 • HUNSTON, Susan a Gill FRANCIS. Pattern grammar : a corpus-driven approach to the lexical grammar of English. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2000. xi, 288. ISBN 1556193998. info
 • BIBER, Douglas, Susan CONRAD a Randi REPPEN. Corpus linguistics : investigating language structure and use. Cambridge: University Press, 1998. ix, 300. ISBN 0521496225. info
 • PARTINGTON, Alan. Patterns and meanings : using corpora for English language research and teaching. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 1998. vii, 162. ISBN 9027222711. info
Výukové metody
self-study online course independent reading homework assignments
Metody hodnocení
progress tests (reading), short practical assignments, end-of-term test
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
https://elf.phil.muni.cz/elf2/course/view.php?id=2455

Assessment criteria:
- progress tests (reading)
- short practical assignments
- end-of-term test
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016.