AJ22065 Sémantika: anglická slovesa

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 2 kr. (plus 3 za zk). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Naděžda Kudrnáčová, CSc. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jana Chamonikolasová, Ph.D.
Katedra anglistiky a amerikanistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Tomáš Hanzálek
Dodavatelské pracoviště: Katedra anglistiky a amerikanistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 18:00–19:40 G24
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 10 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 12/10, pouze zareg.: 5/10
Jiné omezení: Předmět si nemohou zapsat studenti Bc. studia AJ
Mateřské obory
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cíle předmětu: Kurz je určen pro magisterské studenty. Obsahem kurzu je detailní popis a analýza sémantiky anglických sloves. Studenti získají v kurzu důkladnou znalost hlavních konceptů slovesné sémantiky a metod její analýzy. Cílem kurzu je zároveň podnítit u studentů aktivní přístup k dané látce. Studenti budou seznámeni s lexikálně sémantickou strukturou anglických sloves, také ve vztahu k principiálním vztahům mezi významem slovesa a jeho syntaktickým chováním. Získají důkladné znalosti o hlavních slovesných třídách a o sémantické struktuře anglických sloves z pohledu jejich interní logické a temporální strukturace. Získají rovněž znalosti o hlavních směrech v komponentové analýze slovesné sémantiky. Předmět je vyučován v angličtině.
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti schopni: - číst odbornou literaturu v oboru a rozumět jí - orientovat se v problémech sémantické analýzy anglických sloves - popsat hlavní slovesné třídy - identifikovat a popsat strukturní komponenty slovesných významů, také ve vztahu k syntaktickému chování sloves - napsat písemnou práci na témata ze slovesné sémantiky
Osnova
 • Témata probíraná v kurzu zahrnují: - ontologická analýza slovesa - slovesa jako predikáty - typy sloves ve vztahu k argumentové struktuře - interní temporální strukturace slovesných významů - sémantické dichotomie - progresivita - slovesné třídy - slovesa pohybu ve vztahu k jazykové typologii - dekompoziční přístupy ke slovesnému významu - tzv. sémantické primitivy - význam sloves ve vztahu k jejich syntaktickému chování - unakuzativita - tzv. slovesné alternace
Literatura
  povinná literatura
 • MURPHY, M. Lynne. Lexical meaning. First published. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. xvii, 256. ISBN 9780521677646. info
 • VENDLER, Zeno. Linguistics in philosophy. Ithaca: Cornell University Press, 1967. info
 • HUDDLESTON, Rodney a Geoffrey K. PULLUM. The Cambridge grammar of the English language. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. xvii, 1842. ISBN 9780521431460. info
 • QUIRK, Randolph. A comprehensive grammar of the English language. Edited by David Crystal. London: Longman, 1985. x, 1779. ISBN 9780582517349. info
 • DUŠKOVÁ, Libuše. Mluvnice současné angličtiny : na pozadí češtiny [Dušková, 1988, 1. vyd.]. 1. vyd. Praha: Academia, 1988. 673 p. ; 2. info
 • Linguistic semantics. Edited by William Frawley. Hillsdale: Lawrence Erlbaum associates, 1992. xvii, 533. ISBN 0805810757. info
 • COMRIE, B.: Aspect. Cambridge: Cambridge University Press, 1976.
  doporučená literatura
 • LEVIN, Beth. English verb classes and alternations : a preliminary investigation. Chicago: University of Chicago Press, 1993. xviii, 348. ISBN 0-226-47532-8. info
 • CROFT, W. Verbs:Aspect and Causal Structure.Oxford: Oxford University Press, 2012.
 • R.M.W. DIXON. A Semantic Approach to English Grammar. 2005. info
 • FABER, Pamela B. a Ricardo Mairal USÓN. Constructing a lexicon of english verbs. Berlin: Mouton de Gruyter, 1999. xxi, 350. ISBN 3110164167. info
Výukové metody
Výuka se koná každý týden formou semináře.
Metody hodnocení
Účast na semináři je povinná. Hodnocení: Studenti mají dvě možnosti: absolvují závěrečný písemný test nebo odevzdají písemnou práci na téma ze sémantiky anglických sloves (nebo na téma ze syntakticko-sémantického rozhraní sloves). Délka písemné práce: zhruba 2000 slov.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, jaro 2000, podzim 2001, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/AJ22065