AJ22068 Sémantika: větná semantika

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. 2 kr. (plus 3 za zk). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Naděžda Kudrnáčová, CSc. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jana Chamonikolasová, Ph.D.
Katedra anglistiky a amerikanistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Tomáš Hanzálek
Dodavatelské pracoviště: Katedra anglistiky a amerikanistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
každé liché úterý 12:00–13:40 B2.42
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 20/50, pouze zareg.: 0/50
Mateřské obory
předmět má 19 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cíle předmětu: Kurz je určen pro magisterské studenty. Obsahem kurzu je detailní popis a analýza vybraných základních okruhů větné sémantiky. Kurz je učen pro pokročilé studenty, kteří získají také znalosti z větné logiky. Cílem kurzu je zároveň podnítit u studentů aktivní přístup k dané látce. Předmět je vyučován v angličtině.
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti schopni: - číst odbornou literaturu v oboru a rozumět jí - orientovat se v problémech sémantické analýzy na úrovni věty - popsat vztahy mezi kognitivním obsahem a lingvistickým významem - identifikovat a vysvětlit základní koncepty ze sémantiky anglické věty - popsat sémantickou strukturu věty a mezivětné vztahy - napsat písemnou práci na témata z větné sémantiky
Osnova
 • Témata, která kurz pokrývá, zahrnují: - kognitivní obsah versus jazykový význam - "statická sémantika" versus "dynamická sémantika" - tzv. pádová gramatika - slovesný význam ve vztahu k větnému významu - typy sémantických rolí a tzv. theta rámců - sémantika věty a jiné druhy významů - kompozicionalita - negace - logické vztahy mezi větami - větná logika - predikáty a argumenty - gramatikalita, akceptabilita, smysluplnost - propoziční obsah - typy vět
Literatura
  povinná literatura
 • Daneš,F.(1968) "Some Thoughts on the Semantic Structure of the Sentence." In: Lingua 21:55-69.
 • Sebastian Löbner: Understanding Semantics. London: Arnold (2002).
 • SAEED, John I. Semantics. 3rd ed. Chichester: Wiley-Blackwell, 2009. xvii, 456. ISBN 9781405156394. info
 • LYONS, John. Linguistic semantics : an introduction. Cambridge: Cambridge University Press, 1995. xvi, 376. ISBN 0521438772. info
  doporučená literatura
 • F. R. Palmer: Semantics, 2nd edition. Cambridge: Cambridge University Press (1982).
 • ALLAN, Keith. Natural language semantics. 1st pub. Oxford: Blackwell Publishers, 2001. xix, 529. ISBN 0631192972. info
 • CRUSE, D. Alan. Meaning in language : an introduction to semantics and pragmatics. Oxford: Oxford University Press, 2000. xii, 424. ISBN 0198700105. info
 • LEECH, Geoffrey. Semantics :the study of meaning. 2nd ed. London: Penguin Books, 1981. xii, 383 s. ISBN 0-14-013487-5. info
Výukové metody
Výuka se koná každý druhý týden formou semináře v délce 90 minut.
Metody hodnocení
Účast na semináři je povinná. Hodnocení: závěrečný písemný test nebo písemná práce na téma z větné sémantiky. Délka písemné práce: asi 9000 znaků.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, jaro 2000, jaro 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2019/AJ22068