AJ22073 Jazyk v reklamě

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 2 kr. (plus 3 za zk). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jana Pelclová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jana Chamonikolasová, Ph.D.
Katedra anglistiky a amerikanistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Tomáš Hanzálek
Dodavatelské pracoviště: Katedra anglistiky a amerikanistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 11:00–12:40 G24
Předpoklady
Knowledge of pragmatics and sociolinguistics, application of theoretical knowledge in discourse analysis of the given genre
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 6 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 7/6, pouze zareg.: 2/6
Mateřské obory
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz poskytuje informace a aplikace v oblasti anglicky psané reklamy z různých zdrojů (noviny, televize, propagační materiál apod.). Cílem kurzu je chápat reklamu jako specifický druh komunikace, která je předmětem sociolingvistického rozboru na základě jazykových funkcí, především funkce konativní (přesvědčovací a manipulativní), funkce expresivní (subjektivní modalita) a funkce sdělovací (sleduje se míra informativnosti v reklamě). Na základě daných kritérií se anglicky psaná reklama také systematicky porovnává s českým územ a vytváří se jazykové povědomí o socio-kulturní odlišnosti a podobnosti.
Osnova
  • The study of specific discourse genres is not complete without a thorough analysis of the language of advertising, which in contemporary linguistics represents a preferred field of investigation, mainly in diploma and dissertation topics. Advertising in different channels of communication (spoken on TV and on the radio, printed in newspapers, magazines and leaflets) is the area of interest which is closely linked with the conative function of language and persuasive strategies.
Literatura
  • THOMAS, Jenny. Meaning in interaction : an introduction to pragmatics. Harlow: Longman, 1995. xii, 224. ISBN 0582291518. info
Výukové metody
diskuse a prezentace ve třídě, eseje na konci semestru
Metody hodnocení
Seminar assessment: presentations during the term (30%), essay (5- 7 pages) at the end of the term (70%)
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2000, podzim 2002, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, jaro 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2017, jaro 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/AJ22073