AJ29055 Carrollova "Alice" v češtině

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 2 kr. (plus 3 za zk). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
Ing. Mgr. Jiří Rambousek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jana Chamonikolasová, Ph.D.
Katedra anglistiky a amerikanistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Tomáš Hanzálek
Dodavatelské pracoviště: Katedra anglistiky a amerikanistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 12:00–13:40 K21
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 10 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 10/10, pouze zareg.: 3/10
Mateřské obory
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Po absolvování kurzu bude student
 • detailně znát stěžejní díla L. Carrolla a jejich význam ve vývoji dětské literatury i v kultuře vůbec
 • umět samostatně identifikovat a vysvětlit rozdíly mezi překladatelskými postupy v různých obdobích v libovolném textu
 • schopen doložit vliv Carrollovy Alenky na českou dětskou literaturu a vývoj její recepce u nás
  Cílem kurzu je podrobný rozbor knih Lewise Carrolla Alice in Wonderland a Through the Looking-Glass a jejich českých překladů (čtyř u prvního dílu a dvou v případě dílu druhého), a také jejich role v českém kulturním kontextu. Kromě toho budeme tyto překlady srovnávat s původními českými díly pro děti a hledat vysvětlení pro řešení, která překladatelé volili. Zabývat se budeme i pozadím obou originálních textů (včetně původní rukopisné verze Alice's Adventures Under Ground), a také některými interpretacemi těchto knih a komentáři k nim (např. Gardner, Heath, Weaver).
 • Osnova
  • 1. Historie obou textů: Dodgson/Carroll; "ur-text" Alenky -- Alice's Adventures Under Ground; místo obou knih v západní a světové kultuře a v dějinách dětské literatury.
  • 2-3. Tvůrci českých překladů, jejich osudy a dílo. Historie českých vydání. Nejnápadnější rozdíly oproti originálu, základní přístup překladatelů. Míra přenesení příběhu do českého prostředí. Překlad úvodních a závěrečných básní. Ilustrace.
  • 4. Struktura obou knih: snový rámec, šachová úloha v 2. dílu a její překlad/převod. Jména postav.
  • 5-6. Jazyková hra, její principy a mechanismy; její využití jako nástroje k odhalování zákonitostí a konvencí v jazyce a v myšlení. Možnosti překladu při převodu této roviny textu.
  • 7-8. Nonsens a jeho smysl. Alenka pro dospělé: souvislosti filozofické, psychologické a jiné. Logika jako protipól nonsensu. Možnosti zachování tohoto rozměru textu v překladu.
  • 9. Warren Weaver a jeho projekt srovnávání překladů do různých jazyků prostředníctvím zpětného překladu. Limitace této metody: Weaverovo hodnocení Sirinova (Nabokovova) překladu do ruštiny.
  • 10. Překlad básní, jejich forma a funkce. "Nursery rhymes" a absence jejich ekvivalentů v češtině. Veršovaná hádanka jako kulturně specifický útvar.
  • 11. Jabberwocky -- Žvahlav -- Tlachapoud. Podrobný rozbor překladů vlastní básně i jejího dodatečného vysvětlení, jak je podává Humpty-Dumpty.
  • 12. Další Carrollova díla -- přehled, situace v překladu do češtiny. Alenka v českém prostředí: reflexe Carrolla v domácí kultuře. Jan Švankmajer: Žvahlav aneb Šatičky Slaměného Huberta; Něco z Alenky. Vítězslav Nezval: Anička skřítek a Slaměný Hubert. Další případy citací, narážek a odkazů. Citace z Alenky v českých překladech z jiných autorů.
  • 13. Závěrečné shrnutí a porovnání českých překladů Alenky. Hledisko funkce/cílové skupiny.
  Literatura
  • Sutherland, Robert D. Language and Lewis Carroll. The Hague, Paris: Mouton, 1970.
  • Weaver, Warren. Alice in many tongues. The translations of Alice in Wonderland. Madison: The University of Wisconsin Press, 1964.
  • CARROLL, Lewis. Zamotaný příběh. Translated by Luboš Pick. Vyd. 1. Praha: Volvox Globator, 1996. 102 s. ISBN 8072070215. info
  • NEZVAL, Vítězslav. Anička skřítek a Slaměný Hubert [Nezval, 1979]. Praha: Československý spisovatel, 1979. info
  • CARROLL, Lewis. Priključenija Alisy v strane čudes skvoz' zerkalo i čto tam uvidela Alisa, ili Alisa v zazerkal'je : Alice's adventures in wonderland through the looking-glass and what Alice found there (Orig.). Edited by N. M. Demurova. Moskva: Nauka, 1978. info
  • CARROLL, Lewis. Alice in wonderland : authoritative texts of Alice's adventures in wonderland through the looking-glass the hunting of the snark : backgrounds, essays in criticism. Edited by Donald J. Gray. New York: W.W. Norton, 1971. xi, 434. ISBN 0393099776. info
  • CARROLL, Lewis. The annotated Alice. Edited by Martin Gardner, Illustrated by John Tenniel. Harmondsworth: Penguin Books, 1970. 352 s. ISBN 0-14-001387-3. info
  • CARROLL, Lewis. Alenka v kraji divů a za zrcadlem [Carroll, 1961]. Praha: Státní nakladatelství dětské knihy, 1961. info
  • CARROLL, Lewis. Symbolic logic and the game of logic : Mathematical recreations of Lewis Carroll : (both books bound as one). Volume I. New York: Dover publications, Inc., 1958. xxxi, 96 s. info
  • CARROLL, Lewis. Alenčina dobrodružství v říši divů : Za zrcadlem a co tam Alenka našla (Přív.). Illustrated by John Tenniel. Praha: Fr. Borový, 1931. 134 s. : i. info
  Výukové metody
  Seminář; domácí zadání na každý týden (komentář k jednotlivým aspektům překladu nebo přkelad vybrané pasáže)
  Metody hodnocení
  Aktivní účast v kurzu; domácí překlad s teoretickým komentářem
  Vyučovací jazyk
  Angličtina
  Další komentáře
  Předmět je vyučován každoročně.
  Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/AJ29055