AJ34030 Pramenné studium

Filozofická fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/0/0. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. Mgr. Milada Franková, CSc., M.A. (přednášející)
Stephen Paul Hardy, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Martina Horáková, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Tomáš Kačer, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Janka Kaščáková, PhD. (přednášející)
doc. Michael Matthew Kaylor, PhD. (přednášející)
Mgr. Filip Krajník, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Tomáš Pospíšil, Ph.D. (přednášející)
doc. Jeffrey Alan Smith, M.A., Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Tomáš Pospíšil, Ph.D.
Katedra anglistiky a amerikanistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Tomáš Hanzálek
Dodavatelské pracoviště: Katedra anglistiky a amerikanistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
No prerequisites.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
The course motivates students to gain professional experience in the field in general and to make progress in their projects in particular. It offers space for academic growth and for obtaining feedback from the supervisor as well as from the wider academic community. Among the activities for which students can get credit in this course are: independent research activities, such as collecting and processing relevant scholarly resources, and regular consultations.
Výstupy z učení
Upon completion of this course the students will have basic awareness of the thematic field their projects are situated in, as well as a good knowledge of the primary and secondary resources relevant for their projects.
Osnova
  • The course motivates students to gain professional experience in the field in general and to make progress in their projects in particular. It offers space for academic growth and for obtaining feedback from the supervisor as well as from the wider academic community. Among the activities for which students can get credit in this course are: independent research activities, such as collecting and processing relevant scholarly resources, and regular consultations.
Literatura
  • Due to the specific nature of the subject no mandatory reading is required.
Výukové metody
Independent research activities; collecting and processing relevant scholarly resources; regular consultations.
Metody hodnocení
The student presents the supervisor with the resources s/he obtained and/or got acquainted with, discusses their relevance and merit for the project in question. Based on the regular consultations, and the quality of the material presented, the supervisor assesses the progress made during the course.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Regular consultations with the supervisor are vital during the course of the whole study program. They are even more important at the stage when relevant primary and secondary resources are selected and processed.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý druhý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2023/AJ34030