AJ39400 Disertační práce

Filozofická fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/0/0. 35 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. Mgr. Milada Franková, CSc., M.A. (přednášející)
Stephen Paul Hardy, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Martina Horáková, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Tomáš Kačer, Ph.D. (přednášející)
doc. Michael Matthew Kaylor, PhD. (přednášející)
Mgr. Filip Krajník, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Tomáš Pospíšil, Ph.D. (přednášející)
doc. Jeffrey Alan Smith, M.A., Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Tomáš Pospíšil, Ph.D.
Katedra anglistiky a amerikanistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Tomáš Hanzálek
Dodavatelské pracoviště: Katedra anglistiky a amerikanistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
No prerequisites.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Disertační práce má prokázat studentovu schopnost samostatné vědecké práce a musí obsahovat původní vědecké myšlenky.
Zápočet je udělen za odevzdání dokončené doktorské práce a po jejím přijetí školitelem. Rozsah práce je závazně určen počtem znaků, který pro disertační práci činí minimimálně 180 000. Práce musí být odevzdána v pevné vazbě ve dvou exemplářích. S odevzdáním doktorské práce se počítá v osmém semestru studia. Úplný text disertační práce je třeba vložit do informačního systému MU, včetně českého a cizojazyčného resumé a klíčových slov (pravidla viz metodika zadávání závěrečných prací do ISu).
Výstupy z učení
By handing in the dissertation the students demonstrate their capacity of pursuing independent scholarly work. They are capable of discussing contemporary scholarly problems in the realm of anglophone literary studies. And they have made a singificant and original contribution to anglophone literary scholarship.
Osnova
  • Ideally in their eighth semester, in this course students will submit the completed dissertation. The objective is to successfully complete and submit the dissertation.
Literatura
  • Due to the specific nature of the subject no mandatory reading is required.
Výukové metody
Ideally in their eighth semester, in this course students will submit the completed dissertation. The objective is to successfully complete and submit the dissertation. The method of work: independent work with primary and secondary sources; consistent textual production; regular consultations with the supervisor.
Metody hodnocení
The thesis is assessed by two reviewers, at least one of which is external. The reviewers write a report, clearly indicating their suggestion whether the standards of the sumbitted thesis correspond to the general standards common in this area of research.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2023/AJ39400