AJ50002 Teorie literatury a kultury II

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
This course is NOT designated for Erasmus students! List of courses offerd by the Department of English and American studies for Erasmsus students is available at http://www.phil.muni.cz/wkaa/ under "Information for Erasmus students". 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Jan Čapek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Martina Horáková, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Tomáš Kačer, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Filip Krajník, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Tomáš Pospíšil, Ph.D. (přednášející)
doc. Jeffrey Alan Smith, M.A., Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jana Chamonikolasová, Ph.D.
Katedra anglistiky a amerikanistiky – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Tomáš Hanzálek
Dodavatelské pracoviště: Katedra anglistiky a amerikanistiky – Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 15:00–16:40 M21
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
This is a two-semester course designed to give students a grounding in the theoretical bases underlying the study of literature and culture. This course provides a comprehensive overview of a number of theories and theorists who have influenced, in a striking way, various schools of thought. The first semester takes a diachronic approach, looking at the main critical schools and texts in the history of literary criticism and focusing on developments in literary theory in the twentieth century. The second semester employs a synchronic technique to examine the range of current theoretical approaches to the study of culture. In both semesters the stress is on the application of theory, with students being required to examine particular texts (of all kinds, including visual and film texts) in the light of the theoretical approaches under consideration. At the end of the course, students will be able to discuss those literary and critical theories with greater sensitivity and appreciation, and will have an understanding of the contexts from which those theories arose as well as situations in which they can be aptly applied.
Osnova
 • Druhá část dvousemestrálního kurzu, který má dát studentům teoretický základ, na němž spočívá studium literatury a kultury. První semestr vycházel z diachronního přístupu a poskytoval přehled hlavních kritických škol a textů v dějinách literární kritiky; jeho těžištěm přitom byl vývoj literární teorie ve dvacátém století. Tento druhý semestr synchronní metodou zkoumá celou škálu současných teoretických přístupů ke studiu kultury. V obou semestrech je kladen důraz na aplikaci teorie - studenti v rámci kurzu analyzují konkrétní texty (všech druhů, včetně textů obrazových a filmových) z hlediska probíraných teoretických přístupů.Topics covered in this semester included:
 • Literature and nation, world and national literature
 • Difference: Derrida, Deleuze, Badiou
 • Conversation, Communication and Reason: Bakhtin, Habermas, Rorty
 • Michel Foucault
 • Feminist theories
 • Queer Theory
 • Postmodernism
 • New historicism, cultural materialism
 • Colonialism, Imperialism, Post-Colonialism
 • Theories of race
 • Film theory
 • Theories of popular culture
Literatura
 • GOULD, Stephen Jay. Jak neměřit člověka :pravda a předsudky v dějinách hodnocení lidské inteligence. Praha: Lidové noviny, 1998, 436 s. ISBN 80-7106-168-9. info
 • Feminisms : an anthology of literary theory and criticism. Edited by Robyn Warhol-Down - Diane Price Herndl. Rev. [2nd] ed. New Brunswick, N.J.: Rutgers University Press, 1997, xx, 1207. ISBN 0813523893. info
 • SAID, Edward W. Culture and imperialism :A magnificent, sweeping work of intellectual and political enquiry. London: Chatto & Windus, 1993, xxxii, 444. ISBN 0-7011-3808-4. info
 • TIFFIN, Helen, Gareth GRIFFITHS a Bill ASHCROFT. The empire writes back : theory and practice in post-colonial literatures. London: Routledge, 1989, viii, 246. ISBN 0-415-01208-2. info
 • FISKE, John. Understanding popular culture. London: Routledge, 1989, xi, 206. ISBN 0415078768. info
 • FOUCAULT, Michel. The use of pleasure :volume 2 of The history of sexuality. Translated by Robert Hurley. Harmondsworth (Middlesex), England: Viking, 1986, vii, 293 s. ISBN 0-670-80989-6. info
 • FOUCAULT, Michel. The history of sexuality. New York: Vintage, 1980, 168 s. ISBN 0394740262. info
 • DERRIDA, Jacques. Writing and difference. Translated by Alan Bass. London: Routledge & Kegan Paul, 1978, xx, 342 s. ISBN 0-7100-0900-3. info
 • HABERMAS, Jürgen. Theory and practice. Translated by John Viertel. Boston: Beacon Press, 1974, ix, 310. ISBN 080701527X. info
Výukové metody
Weekly lecture series (1 1/2 hours), with individual lectures given by different speakers.
Metody hodnocení
The assessment is based on 1) a written credit test (objective) that focuses on the assigned readings for the course. The test is marked pass/fail. For those who pass the credit test, there is an oral exam where is student is examined by two randomly-selected lecturers.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
http://www.phil.muni.cz/elf/course/category.php?id=4
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
This course is NOT designated for Erasmus students! List of courses offerd by the Department of English and American studies for Erasmsus students is available at http://www.phil.muni.cz/wkaa/ under "Information for Erasmus students".
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/AJ50002