AJ52082 Pragmatika: Význam v kontextu

Filozofická fakulta
podzim 2024

Předmět se v období podzim 2024 nevypisuje.

Rozsah
0/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Jana Pelclová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Jana Pelclová, Ph.D.
Katedra anglistiky a amerikanistiky – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Tomáš Hanzálek
Dodavatelské pracoviště: Katedra anglistiky a amerikanistiky – Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20
Jiné omezení: Předmět si nemohou zapsat studenti Bc. studia AJ
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámit studenty s pragmatikou jazyka, jejími základními teoriemi, koncepty a směry a rovněž poukázat na to, v čem se současné směřování pragmatiky prolíná s ostatními jazykovými disciplínami či příbuznými obory jako gender studies nebo multimodální komunikací.
Výstupy z učení
Na konci kurzu budou studenti schopni: - vysvětlit rozdíly a definovat společné prvky mezi pragmatikou, sémantikou, syntaxí a analýzou diskurzu - určit základní koncepty pragmatiky - určit typy deixe, řečových aktů, implikatur - definovat maxima kooperativního a zdvořilostního principu - určovat strategie (ne)zdvořilostního principu - uplatnit výše zmíněné při rozboru textů různorodých žánrů
Osnova
  • 1. Vymezení pragmatiky 2. Referenční a informační pragmatika 3. Pragmatické markery 4. Kooperativní princip 5. Řečové akty 6. Zdvořilost 7. Nezdvořilost 8. Pragmatika a gender 9. Pragmatika a multimodalita 10. Pragmatika ve stylistice
Literatura
    povinná literatura
  • ARCHER, Dawn, Karin AIJMER a Anne WICHMANN. Pragmatics : an advanced resource book for students. 1st pub. London: Routledge, 2012, xxiv, 325. ISBN 9780415497862. info
  • CUTTING, Joan. Pragmatics and discourse : a resource book for students. 2nd ed. London: Routledge, 2008, xv, 239. ISBN 9780415446686. info
  • MEY, Jacob L. Pragmatics :an introduction. 2nd ed. Oxford: Blackwell, 2001, xiv, 392 s. ISBN 0-631-21131-4. info
  • YULE, George. Pragmatics. First published. Oxford: Oxford University Press, 1996, xiv, 138. ISBN 0194372073. info
  • THOMAS, Jenny. Meaning in interaction : an introduction to pragmatics. Harlow: Longman, 1995, xii, 224. ISBN 0582291518. info
Výukové metody
Praktické semináře. V rámci domácí přípravy si studenti načtou příslušnou kapitolu či článek vztahující se k probíranému tématu. Na začátku hodiny si ujasníme základní pojmy a koncepty daného tématu a tyto teoretické poznatky pak uplatníme při rozboru textů. Studenti budou převážně pracovat ve skupinách.
Metody hodnocení
Hodnocení: účast a participace v hodinách - 20%; odevzdání úkolu - 20 %; závěrečný test - 60 %
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
https://elf.phil.muni.cz/elf3/course/view.php?id=4901
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.

  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2024/AJ52082