AJ59011 Témata z překladu A

Filozofická fakulta
jaro 2018
Rozsah
This course is NOT designated for Erasmus students! List of courses offerd by the Department of English and American studies for Erasmsus students is available at http://www.phil.muni.cz/wkaa/ under "Information for Erasmus students". 7 kr. (plus 3 za zk). Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Renata Kamenická, Ph.D. (přednášející)
Ing. Mgr. Jiří Rambousek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jana Chamonikolasová, Ph.D.
Katedra anglistiky a amerikanistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Tomáš Hanzálek
Dodavatelské pracoviště: Katedra anglistiky a amerikanistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
každý sudý pátek 12:30–14:05 G02
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu budou studenti schopni:
- identifikovat překladové problémy a dovednosti potřebné k jejich zvládnutí, to vše v různých typech textů;
- realisticky zhodnotit své překladové dovednosti a stanovit si způsoby jejich dalšího zdokonalování;
- racionálně a podloženě hodnotit překlady různých typů z angličtiny do češtiny;
- situovat české a slovenské myšlení o překladu do kontextu jiných teorií překladu.
Osnova
 • 1) Překlad a společnost, normy v překladu, translatologie jako obor.
  2) Kritika překladu – metodologie, reflexe, příklady.
  3) Překlad jako profese, překladatelské dovednosti a kompetence.
  4) Vybraná témata z neliterárního překladu. Slovníky a pomůcky pro přeladatele. Překlad pro EU.
  5) Vybraná témata z audiovizuálního a literárního překladu.
Literatura
 • GOUADEC, Daniel. Translation as a profession. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2010. xx, 409. ISBN 9789027224361. info
 • MOSSOP, Brian. Revising and editing for translators. Manchester: St. Jerome Publishing, 2001. xviii, 177. ISBN 1900650452. info
 • Translation and norms. Edited by Christina Schäffner. Clevedon: Multilingual matters, 1999. 140 s. ISBN 1853594385. info
 • KOSKINEN, Kaisa. Translating institutions : an ethnographic study of EU translation. Manchester, UK: St. Jerome Publishing, 2008. ix, 177. ISBN 9781905763085. info
 • DÍAZ-CINTAS, Jorge a Aline REMAEL. Audiovisual translation : subtitling. Manchester, UK: St. Jerome, 2007. xii, 272. ISBN 9781900650953. info
 • KUFNEROVÁ, Zlata. Čtení o překládání. 1. vyd. Jinočany: H & H, 2009. 127 s. ISBN 9788073190880. info
Výukové metody
Četba, překladová zadání k vypracování doma, diskuze v hodině, online diskuze, týmová práce.
Metody hodnocení
Závěrečná zkouška sestává ze dvou částí: 1) ze zkoušky z překladu (ve škole) k ověření základních překladatelských dovedností na magisterské úrovni; a 2) ze závěrečné eseje na téma podle výběru studenta z témat probraných během semestru. Esej může mít různé formy, např. klasický esej argumentativního typu, podrobná kritika překladu, terminologický glosář apod. Přesnou formu eseje je třeba dohodnout s učitelem před zahájemním zkouškového období. Předpokladem úspěšného absolvování kurzu je účast v seminářích, včasné odevzdání zadaných úkolů v Elfu a aktivní účast v diskuzích v semináři a online.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
This course is NOT designated for Erasmus students! List of courses offerd by the Department of English and American studies for Erasmsus students is available at http://www.phil.muni.cz/wkaa/ under "Information for Erasmus students".
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008, jaro 2010, jaro 2014, jaro 2016.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2018/AJ59011