AJ69012 Teorie překladu I.

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Renata Kamenická, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Naděžda Kudrnáčová, CSc. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jana Chamonikolasová, Ph.D.
Katedra anglistiky a amerikanistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Tomáš Hanzálek
Dodavatelské pracoviště: Katedra anglistiky a amerikanistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 16:00–17:40 G32
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/40, pouze zareg.: 0/40
Mateřské obory
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem první části dvousemestrálního přehledového přednáškového kurzu je seznámit studenty magisterského studijního oboru Překladatelství ve stručnosti se základními tématy a problémy teorie překladu. Po prezentaci úkolů teorie překladu a souvislostí překladatelské teorie a praxe bude přednesen velmi stručný přehled dějin překladu a teorie překladu. Další dva bloky budou věnovány českým a slovenským teoriím překladu (zejm. Levý a Popovič). Zbytek kurzu představí hlavní proudy především v současné teorii překladu. Vzhledem k výraznému praktickému zaměření oboru bude předpokladem pro úspěšné ukončení předmětu zvládnutí látky v rozsahu přednášek plus přečtení výběru z kapitol z literatury doporučených v průběhu semestru učitelem. Studium předmětu bude zakončeno složením písemné zkoušky.
Osnova
 • (1) Teorie překladu a její vztah k praxi, úkoly teorie překladu – J. Holmes, Chesterman. (2) Opakující se dilemata teorie překladu (důraz na zdrojový/cílový jazyk/kulturu; ekvivalence; přeložitelnost vs. nepřeložitelnost; volný vs. doslovný překlad; vztah mezi psaním a překladem), mémy (Chesterman); problematika ekvivalence v teorii překladu. (3) Stručný přehled dějin překladu, dějiny překladu vs. současné teorie překladu. (4) České teorie překladu: J. Levý a jeho pozice v kontextu teorie překladu obecně, český strukturalismus a překlad. (5) Slovenské teorie překladu: A. Popovič a Fr. Miko a jejich pozice v kontextu teorie překladu obecně. (6) Lingvisticky orientované přístupy: Jakobson, Vinay a Darbelnet, Catford, Mounin. (7) Nida a science of translating; shrnutí a srovnání různých modelů procesu překladu (Levý, Popovič, Nida, Snell-Hornbyová, Delisle, Hewson a Martin atd.). (8) Deskriptivní přístup: teorie polysystémů, normy a překlad, translation studies, studium překladových korpusů. (9) Funkční přístupy a teorie skoposu: Vermeer, Reissová, Nordová, překlad a teorie jednání. (10) Filozofické přístupy: Steiner, Schleiermacher, Ezra Pound, Walter Benjamin, dekonstruktivismus v teorii překladu. (11) Ideologie a překlad: Venuti, překlad a gender, překlad v postkoloniálním kontextu. (12) Teorie překladu a kognitivismus, překlad jako proces, TAPs. (13) Sociologický přístup k překladu: A. Pym; aktuální témata v teorii překladu: co se nevešlo do předchozích bloků (např. hodnocení kvality překladu). Poznámka: Téma „Překlad a diskurz“ bude pojednáno v rámci předmětu Analýza textu a diskurzu (AJ29011).
Literatura
 • BASSNETT, Susan. Translation studies. Rev. ed. London: Routledge, 1991. xxi, 168. ISBN 0415065283. info
 • CHESTERMAN, Andrew. Memes of translation : the spread of ideas in translation theory. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 1997. vii, 219 s. ISBN 90-272-1625-8. info
 • GENTZLER, Edwin. Contemporary translation theories. 2nd rev. ed. Clevedon: Multilingual Matters, 2001. xiv, 232. ISBN 1853595136. info
 • HERMANS, Theo. Translation in Systems. Descriptive and System-oriented Approaches Explained. Manchester: St. Jerome Publishing, 1999. 197 s. ISBN 900650-11-8. info
 • LEVÝ, Jiří. České teorie překladu : vývoj překladatelských teorií a metod v české literatuře. Edited by Jiří Honzík. Vyd. 2. (rozdělené do dvou. Praha: Ivo Železný, 1996. 273 s. ISBN 8023729527. info
 • LEVÝ, Jiří. Umění překladu. Edited by Karel Hausenblas. Vyd. 3., upr. a rozš. verze. Praha: Ivo Železný, 1998. 386 s. ISBN 802373539X. info
 • MUNDAY, Jeremy. Introducing translation studies : theories and applications. London: Routledge, 2001. xiv, 222. ISBN 0415229278. info
 • NIDA, Eugene Albert. Toward a science of translating. Leiden: E. J. Brill, 1964. x, 331 s. info
 • NIDA, Eugene Albert a Charles R. TABER. The theory and practice of translation. Leiden: E.J. Brill, 1982. viii, 218. ISBN 90-04-06550-4. info
 • NORD, Christiane. Translating as a Purposeful Activity: Fuctionalist Approaches Explained. Manchester: St. Jerome Publishing, 1997. 154 s. ISBN 1900650029. info
 • POPOVIČ, Anton. Teória umeleckého prekladu : aspekty textu a literárnej metakomunikácie. 2. prepac. a rozš. vyd. Bratislava: Tatran, 1975. 293 s. info
 • SNELL-HORNBY, Mary. Translation studies : an integrated approach. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 1988. viii, 163. ISBN 90-272-2060-3. info
 • After Babel : aspects of language and translation. Edited by George Steiner. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 1992. xviii, 538. ISBN 0192828746. info
 • TOURY, Gideon. Descriptive translation studies and beyond. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 1995. viii, 311. ISBN 90-272-2145-6. info
 • VENUTI, Lawrence. The translator's invisibility : a history of translation. London: Routledge, 1995. xii, 353 s. ISBN 0-415-11537-X. info
 • Rethinking translation : discourse, subjectivity, ideology. Edited by Lawrence Venuti. London: Routledge, 1992. xi, 235 s. ISBN 0-415-06050-8. info
Výukové metody
Lectures with some degree of student input. Students are encouraged to adopt a personalized approach to translation theory and critical thinking. Immediate relevance to translation tasks in other courses and their translatorial work is emphasized.
Metody hodnocení
Přednáška. Kredity budou uděleny na základě složení písemné zkoušky. Předpokládá se účast na přednáškách a samostatná četba vybraných kapitol z literatury doporučené učitelem v průběhu semestru.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/AJ69012