AJ69056 Specialized translation

Faculty of Arts
Spring 2019
Extent and Intensity
0/2/0. 2 credit(s) (plus 3 credits for an exam). Recommended Type of Completion: zk (examination). Other types of completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Přemysl Dohnal (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Jana Chamonikolasová, Ph.D.
Department of English and American Studies - Faculty of Arts
Contact Person: Tomáš Hanzálek
Supplier department: Department of English and American Studies - Faculty of Arts
Timetable
each even Monday 18:00–19:40 G21
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 15 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 16/15, only registered: 0/15
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives
Hlavním účelem kurzu je poskytnout studentům průpravu pro specializovanou překladatelskou práci s odbornými technickými texty na různých úrovních obtížnosti. Posluchači se seznámí se zásadami efektivní interpretace textů a provádění překladů i korektur ve strojírenství, elektrotechnice a souvisejících oblastech práva nebo ekonomie.
Syllabus
  • 1. Úvod do technického překladu a korektury. Překladatelská praxe v technických oborech. Druhy odborných textů a problematika názvosloví: reklamní materiály a katalogy technických komponentů ve strojírenství. Praktický překlad a četba. Zadání samostatné práce. 2. Druhy odborných textů: technické příručky a základní manuály ve strojírenství. Praktický překlad a četba. Vyhodnocení úkolu a diskuse. Zadání samostatné práce. 3. Druhy odborných textů: katalogy technických komponentů a patenty v elektrotechnice. Praktický překlad a četba. Vyhodnocení úkolu a diskuse. Zadání samostatné práce. 4. Druhy odborných textů: vědecké články v elektrotechnice a problematika překladů/korektur pro impaktované časopisy a mezinárodní konference. Praktický překlad a četba. Vyhodnocení úkolu a diskuse. Zadání samostatné práce. 5. Druhy odborných textů: vědecké články v elektrotechnice a elektrochemii. Praktický překlad a četba. Vyhodnocení úkolu a diskuse. Zadání samostatné práce. 6. Druhy odborných textů: dokumenty právní a ekonomické povahy v technice. Překlady smluv, certifikátů a ceníků. Praktický překlad a četba. Vyhodnocení úkolu a diskuse. Zadání samostatné práce. 7. Uzavření kurzu a semestrální test.
Teaching methods
Semináře se zakládají zejména na interpretaci, rozboru a překladu technických textů. Zde uvedené základní prvky jsou vždy doplněny diskusí o různých možnostech řešení zadaných úloh a vyžadují aktivní zapojení a samostanou práci studentů.
Assessment methods
Práce v semináři a vypracované úlohy: 25% Semestrální test (zásady práce s textem a kratší překlad): 25% Závěrečná zkouška (souborný překlad): 50%
Language of instruction
English
Further Comments
Study Materials
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Autumn 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, Spring 2020.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2019/AJ69056