AJ93551 Conference Administration I

Faculty of Arts
Spring 2021
Extent and Intensity
0/0/30. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Anna Mikyšková (lecturer)
Mgr. Ivona Vrzalová (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Jana Chamonikolasová, Ph.D.
Department of English and American Studies - Faculty of Arts
Contact Person: Tomáš Hanzálek
Supplier department: Department of English and American Studies - Faculty of Arts
Prerequisites (in Czech)
SOUHLAS
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives
Cílem předmětu je studentská praxe v pořádání konferencí, přednášek a akademické servisní služby. 25 – 30 hodin praxe odpovídá danému kreditovému ohodnocení.
Syllabus
  • Příprava konferenčním materiálů Organizace Asistence zahraničním hostům Tlumočení Překlady Kurz je určen pro studenty s vynikající jazykovou kompetencí a dobrými organizačními schopnostmi.
Language of instruction
English
The course is also listed under the following terms Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019, Autumn 2019, Spring 2020, Autumn 2020.
  • Enrolment Statistics (Spring 2021, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2021/AJ93551