AJL02001 Úvod do lingvistiky

Filozofická fakulta
podzim 2024
Rozsah
2/0/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Jana Chamonikolasová, Ph.D. (přednášející)
prof. Mgr. Jan Chovanec, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Miroslav Ježek, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Naděžda Kudrnáčová, CSc. (přednášející)
Mgr. Jana Pelclová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Jan Chovanec, Ph.D.
Katedra anglistiky a amerikanistiky – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Tomáš Hanzálek
Dodavatelské pracoviště: Katedra anglistiky a amerikanistiky – Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 200 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/200, pouze zareg.: 0/200
Jiné omezení: 6 skupin studentů
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
This is an introductory course in English lingustics. Its aim is to provide the students with the basic information about language and its functions, the levels of language, the scientific study of languages, the various disciplines of linguistics, as well as the characteristics of the English language - its past and present. At the end of the course, students will be able to understand the role of language as an instrument of human communication and the as subject of scientific inquiry.
Výstupy z učení
After finishing the course students will be able to:
- identify various linguistic subdiciplines and to describe their major research focuses;
- desribe the major tenets of Prague School;
- explain the major characteristic features of the historical develoment of the English language;
- compare and discuss various approaches applied in linguistics throughout its historical development
Osnova
 • A list of lectures: 1. Linguistics and the scientific study of language 2. Language as a means of communication 3. Levels and functions of language 4. Word formation 5. Lexical semantics 6. Morphology 7. Variation in language 8. Language in social context, pragmatics 9. History of linguistics 10. History of English linguistics in the Czech lands 11. The English language over the ages (a historical overview)
Literatura
  neurčeno
 • Mair, Christian. English Linguistics (2008) Tubingen: Gunter Narr, ISBN-10: 382336393X, ISBN-13: 978-3823363934
 • HLADKÝ, Josef a Jan CHOVANEC. Úvod do studia anglického jazyka. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999. 83 s. ISBN 80-210-2120-9. info
 • Štekauer, Pavol. Rudiments of English Linguistics. Přešov: Slovakontakt, 2000
 • ČERNÝ, Jiří. Dějiny lingvistiky. 1. souborné vyd. V Olomouci: Votobia, 1996. 517 s. ISBN 80-85885-96-4. info
 • Úvod do studia jazyka. Edited by Jiří Černý. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 1998. 243 s. ISBN 80-85839-24-5. info
 • VACHEK, Josef. Prolegomena k dějinám Pražské školy jazykovědné. Vydání první. Jinočany: H & H, 1999. 135 stran. ISBN 8086022129. info
 • CRYSTAL, David. English as a global language. Cambridge: Cambridge University Press, 1997. x, 150 s. ISBN 0-521-59247-X. info
 • YULE, George. The study of language [Yule, 1996]. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1996. xiii, 294. ISBN 0-521-56851-X. info
 • CRYSTAL, David. The Cambridge encyclopedia of the English language. Cambridge: Cambridge University Press, 1995. vii, 489. ISBN 0521401798. info
 • PEPRNÍK, Jaroslav. Slovník amerikanismů. 3., upravené vydání. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1994. 505 stran. ISBN 8004237541. info
 • The encyclopedia of language and linguistics. Edited by J. M. Y. Simpson - R. E. Asher. 1st ed. Oxford: Pergamon Press, 1994. x, s. 5087. ISBN 0-08-035943-4. info
 • VACHEK, Josef. Vzpomínky českého anglisty. Edited by Libuše Dušková. Vyd. 1. Jinočany: H & H, 1994. 158 s. ISBN 80-85787-72-5. info
 • CRYSTAL, David. A dictionary of linguistics and phonetics. 3rd ed. Oxford: Blackwell, 1993. ix, 389 s. ISBN 0-631-17871-6. info
 • PEPRNÍK, Jaroslav. Anglická lexikologie. Olomouc: Univerzita Palackého, 1992. 192 s. ISBN 8070670908. info
 • A short history of linguistics. Edited by R. H. Robins. 3rd ed. Burnt Mill: Longman Group, 1990. ix, 271. ISBN 0582291453. info
 • CRYSTAL, David. The English language. London: Penguin Books, 1988. 288 s. ISBN 0-14-013532-4. info
 • CRYSTAL, David. The Cambridge encyclopedia of language. 1st ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1987. vii, 472. ISBN 0521264383. info
Výukové metody
lectures, class discussion
Metody hodnocení
Written exam at the end of the course. Students must prove knowledge of the relevant literature and lectures. Students are expected to meet all requirements (attendance, etc.) in harmony with the study regulations. Students are also expected to read the relevant chapters during the course and in advance of the actual class sessions.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
http://elf.phil.muni.cz/elf/course/view.php?id=2298
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.