AJL22066 Výslovnostní podoby angličtiny

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Kateřina Tomková, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Kateřina Tomková, Ph.D.
Katedra anglistiky a amerikanistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Tomáš Hanzálek
Dodavatelské pracoviště: Katedra anglistiky a amerikanistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
Předpokladem je obeznámenost se základními pojmy z fonetiky a fonologie a znalost světového zeměpisu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Mateřské obory/plány
předmět má 16 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Seminář je určen studentům, kteří se chtějí blíže obeznámit s rozdíly ve výslovnostních podobách angličtiny, ať už standardních, regionálních, sociálních i formách výslovnosti nerodilých mluvčích. Výuka probíhá poslechem, imitací, fonetickým a fonologickým komentářem a účastí zajímavých hostů v semináři. Cílem je seznámit studeny i s méně obvyklými výslovnostními podobami angličtiny a zároveň pomoci jim zlepšit porozumění mluvenému a svou vlastní výslovnost.
Výstupy z učení
Po absolvování kursu je student schopen rozlišit mezi standardními, regionálními, sociálními i cizineckými podobami mluvené angličtiny, pochopit historicko-politické příčiny těchto rozdílů, tyto znalosti pak vyjádřit obecně lingvistickými a fonetickými pojmy, porozumět i substandardní mluvě a dále cizelovat svou vlastní výslovnost v angličtině.
Osnova
  • Úvod - opakování obecné fonetiky, fonologie a sociolingvistiky. Historická údobí vývoje anglického jazyka a jeho šíření po světě. Sociofonologie podle Wellse a Honeyho. Členění akcentů podle Trudgilla. Tzv. EE akcenty v Anglii. Tzv. EE akcenty v zámoří - Aus., NZ, Jihoafrická republika. Východní Afrika, Indie. Keltské akcenty - welšský, skotský, irský. Angličtina v Evropě.
Literatura
    povinná literatura
  • COLLINS, Beverley a Inger MEES. Practical phonetics and phonology : a resource book for students. Third edition. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2013. xxi, 329. ISBN 9780415506502. info
    doporučená literatura
  • J.C.Wells - Accents of English
  • MEIER, Paul. Accents and dialects for stage and screen : an instruction manual for 24 accents and dialects commonly used by English-speaking actors. Lawrence, Kan.: Paul Meier Dialect Services, 2010. 354 s. ISBN 9780578004525. info
  • TRUDGILL, Peter a Jean HANNAH. International English : a guide to varieties of standard English. 2nd ed. London: Edward Arnold, 1985. xiii, 130. ISBN 0713164417. info
Výukové metody
Ve třídě: přednášky učitele a prezentace studentů. Poslech vzácnějších audiomateriálů a doporučení dalších, dostupnějších nahrávek a internetových stránek věnovaných výslovnosti. Diskuse s pozvanými rodilými mluvčími.
Metody hodnocení
Hodnocení: docházka (3 body za účast v jednom semináři), závěrečný test max. 50 bodů, prezentace/příspěvek/přivedení hosta až 10 bodů. Pro úspěšné zakončení předmětu je zapotřebí min. 60 bodů.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2021.