AJP69056 Specialized translation

Faculty of Arts
Spring 2020
Extent and Intensity
0/2/0. 5 credit(s). Recommended Type of Completion: zk (examination). Other types of completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Přemysl Dohnal (lecturer)
doc. PhDr. Naděžda Kudrnáčová, CSc. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Naděžda Kudrnáčová, CSc.
Department of English and American Studies - Faculty of Arts
Contact Person: Tomáš Hanzálek
Supplier department: Department of English and American Studies - Faculty of Arts
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 15 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/15, only registered: 0/15
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives
Hlavním účelem kurzu je poskytnout studentům průpravu pro specializovanou překladatelskou práci s odbornými technickými texty na různých úrovních obtížnosti. Posluchači se seznámí se zásadami efektivní interpretace textů a provádění překladů i korektur ve strojírenství, elektrotechnice a souvisejících oblastech práva nebo ekonomie.
Learning outcomes
After completing the course, the students will be able:
- to translate technical texts of various levels of difficulty
- understand and interpret texts in engineering, electrotechnics, and related areas of law and economics
- to review texts of the above types
Syllabus
  • 1. Úvod do technického překladu a korektury. Překladatelská praxe v technických oborech. Druhy odborných textů a problematika názvosloví: reklamní materiály a katalogy technických komponentů ve strojírenství. Praktický překlad a četba. Zadání samostatné práce. 2. Druhy odborných textů: technické příručky a základní manuály ve strojírenství. Praktický překlad a četba. Vyhodnocení úkolu a diskuse. Zadání samostatné práce. 3. Druhy odborných textů: katalogy technických komponentů a patenty v elektrotechnice. Praktický překlad a četba. Vyhodnocení úkolu a diskuse. Zadání samostatné práce. 4. Druhy odborných textů: vědecké články v elektrotechnice a problematika překladů/korektur pro impaktované časopisy a mezinárodní konference. Praktický překlad a četba. Vyhodnocení úkolu a diskuse. Zadání samostatné práce. 5. Druhy odborných textů: vědecké články v elektrotechnice a elektrochemii. Praktický překlad a četba. Vyhodnocení úkolu a diskuse. Zadání samostatné práce. 6. Druhy odborných textů: dokumenty právní a ekonomické povahy v technice. Překlady smluv, certifikátů a ceníků. Praktický překlad a četba. Vyhodnocení úkolu a diskuse. Zadání samostatné práce. 7. Uzavření kurzu a semestrální test.
Literature
  • OLOHAN, Maeve. Scientific and technical translation. First published. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2016. viii, 253. ISBN 9780415837842. info
  • BYRNE, Jody. Scientific and technical translation explained : a nuts and bolts guide for beginners. Manchester, UK: St. Jerome Publishing, 2012. xv, 229. ISBN 9781905763368. info
  • Scientific and technical translation. Edited by Sue Ellen Wright - Leland D. Wright. Amsterdam: John Benjamins Pub. Co., 1993. 298 p. ISBN 9789027285829. info
Teaching methods
Semináře se zakládají zejména na interpretaci, rozboru a překladu technických textů. Zde uvedené základní prvky jsou vždy doplněny diskusí o různých možnostech řešení zadaných úloh a vyžadují aktivní zapojení a samostanou práci studentů.
Assessment methods
Práce v semináři a vypracované úlohy: 25% Semestrální test (zásady práce s textem a kratší překlad): 25% Závěrečná zkouška (souborný překlad): 50%
Language of instruction
English
Further Comments
The course is taught annually.
The course is taught: every other week.

  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2020/AJP69056