AR1A208 Němčina III

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Petr Elbel, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Martin Pleva (přednášející)
Garance
Mgr. Petr Elbel, Ph.D.
Ústav pomocných věd historických a archivnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Olga Barová
Dodavatelské pracoviště: Ústav pomocných věd historických a archivnictví - Filozofická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
AR1A208/01: Út 16:00–17:40 D33, M. Pleva, Němčina III pro začátečníky, úterý 16-17,50, D33.
AR1A208/02: Po 12:00–13:40 B2.11, P. Elbel, Němčina III pro pokročilejší, pondělí 12-13,50, B2.11. Hlásí se výhradně studenti, kteří absolvovali Němčinu II ve skupině dr. Elbela.
Předpoklady
AR1A206 Němčina I || PV1A206 Němčina I &&! NOWANY ( PV1A208 Němčina III , AR1A108 Němčina III , PV1A108 Němčina III )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Navazuje na dovednosti získané v kurzu Němčina II. Pozornost je věnována morfologickým a syntaktickým jevům vyskytujícím se v německých odborných textech starších i novějších, technice čtení a použití dané slovní zásoby i v mluvních řečových aktech.
Výstupy z učení
Výstupem předmětu je zafixování běžných gramatických jevů, schopnost vést elementární konverzaci a schopnost běžné orientace v německy psaných médiích.
Osnova
  • Gramatika
  • Práce s textem
  • Konverzace
Literatura
  • HÖPPNEROVÁ, Věra a Anna KREMZEROVÁ. Němčina pro jazykové školy 2. 2. vyd. Praha: Scientia, 1999. 471 s. Učebnice pro jazykové školy. ISBN 80-7183-166-2. info
  • HÖPPNEROVÁ, Věra, Anna KREMZEROVÁ a Eva NOŽIČKOVÁ. Němčina pro jazykové školy. 2 [Höppnerová, 3. vyd.]. 3. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1998. 351, 72, 3. info
  • HÖPPNEROVÁ, Věra, Anna KREMZEROVÁ a Eva NOŽIČKOVÁ. Němčina pro jazykové školy. 2 [Höppnerová, 1992] : Žákovský sešit : němčina pro jazykové školy. 2 (Přít.). 5. upr. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992. 351, 72, 3. ISBN 80-04-25831-X. info
Výukové metody
Seminář
Metody hodnocení
Kurz je zakončen zkouškou, tvořenou písemným testem.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/AR1A208