AR1A238 Czech History in the 19th Century

Faculty of Arts
Spring 2020
Extent and Intensity
1/1/0. 3 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
prof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D. (lecturer)
PhDr. Zdeňka Stoklásková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Zbyněk Sviták, CSc.
Department of Auxiliary Historical Sciences and Archive Studies - Faculty of Arts
Contact Person: Olga Barová
Supplier department: Department of History - Faculty of Arts
Prerequisites (in Czech)
! AR1A117 Czech History in the 19th Cent &&! NOW ( AR1A117 Czech History in the 19th Cent )
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives
Students of the lecture will be able to understand to the Czech history of the 19th century in broader European context, to define political system in the Czech lands and the Habsburg monarchy, to compare modernization process in individual provinces of the monarchy, and to analyse the developtment of social structure of Czech and German society.
Learning outcomes
Students will be able to understand the basic developmental trends in the history of the Czech lands, they will have a knowledge of the issues in the social, economic and political history of the Czech lands in the 19th century and within the wider context of the Austrian monarchy.
Syllabus
 • 19th century Czech history in a European context
 • An economic profile of the Czech
 • A social profile of the Czech lands
 • The system of political parties
 • The question of emancipation, modernisation and democracy
 • Literature, sources and main interpretative approaches
Literature
  required literature
 • EFMERTOVÁ, Marcela C. and Nikolaj SAVICKÝ. České země 1848-1918. 1. vyd. Praha: Libri, 2009. 453 s. ISBN 9788072771714. info
 • LNĚNIČKOVÁ, Jitka. České země v době předbřeznové : 1792-1848. 1. vyd. Praha: Libri, 1999. 463 s. ISBN 8085983273. info
 • URBAN, Otto. Česká společnost, 1848-1918. Praha: Svoboda, 1982. info
  recommended literature
 • Dějiny Moravy. Díl 3/1, Hospodářský rozmach Moravy, 1740 - 1918 (Variant.) : Vlastivěda moravská : země a lid : nová řada. Svazek 7, Dějiny Moravy. Díl 3/1, Hospodářský rozmach Moravy, 1740 - 1918 : Vlastivěda moravská, země a lid : nová řada. Svazek 7,. info
 • JINDRA, Zdeněk and Ivan JAKUBEC. Hospodářský vzestup českých zemí od poloviny 18. století do konce monarchie. Druhé, přepracované vydá. 524 stran. ISBN 9788024629452. info
 • KROUPA, Jiří. Alchymie štěstí. Pozdní osvícenství a moravská společnost 1770-1810. (The Alchemy of Hapiness. The Late Enlightenment and the Moravian Comunity 1770-1810.). Druhé, rozšířené a upravené. Brno: Era, 2006. 328 pp. Dějiny kultury. ISBN 80-7366-063-6. info
 • FASORA, Lukáš, Jiří HANUŠ and Jiří MALÍŘ. Sekularizace českých zemí v letech 1848-1914 (Secularization of Bohemian Lands in the Period from 1848 to 1914). 2006. info
 • MALÍŘ, Jiří. Systém politických stran v českých zemích do roku 1918. (The System of the Political Parties in the Bohemian Lands untill 1918). In Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 1861-2004, sv. 1. 1. vyd. Brno: DoplNěk, 2005. p. 17- 57, 41 pp. ISBN 80-7239-178-X. info
 • KOŘALKA, Jiří. Češi v habsburské říši a v Evropě 1815-1914 : sociálněhistorické souvislosti vytváření novodobého národa a národnostní otázky v českých zemích. Vyd. 1. Praha: Argo, 1996. 354 s. ISBN 8072030221. info
Teaching methods
Seminary, lectures, class discussion.
Assessment methods
Colloquium; students will present an essay on a given topic.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
Listed among pre-requisites of other courses

 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2020/AR1A238