AR2A303 Digitální archivnictví

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Stanislav Bárta, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Stanislav Bárta, Ph.D.
Ústav pomocných věd historických a archivnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Olga Barová
Dodavatelské pracoviště: Ústav pomocných věd historických a archivnictví - Filozofická fakulta
Předpoklady
SOUHLAS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 1 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/1, pouze zareg.: 0/1
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem semináře je seznámit studenty s praktickými znalostmi, zkušenostmi a problematikou digitálního archivnictví, které zahrnuje péči a nakládání s digital-born dokumenty, práci s programy a databázovými systémy využívanými v archivní praxi a oblast digitalizace archiválií včetně jejich zpřístupňování ve virtuálním prostředí. Nutné je úzké propojení se stávající praxí v ČR, která je vzhledem k dynamickému vývoji oboru velmi proměnlivá. Část seminářů bude prováděna jako praktická cvičení s archivními evidencemi a informačními systémy a to přímo ve vybraných archivech (Archiv města Brna).
Výstupy z učení
Student bude schopen:
- popsat základní legislativu v oblasti elektronické spisové služby a e-government;
- vysvětlit základní pojmy elektronické spisové služby;
- popsat mechanismus elektronické spisové služby;
- charakterizovat Národní digitální archiv;
- provádět základní operace v programech využívaných v archivní praxi;
- charakterizovat problematiku digitalizace a dlouhodobého uchování dat v českých archivech.
Osnova
 • 1. Vymezení pojmu digitální archivnictví, užívaná terminologie.
 • 2. Legislativa, metodiky a standardy.
 • 3.-4. Elektronické systémy spisové služby, předarchivní péče, skartační řízení u dokumentů v digitální podobě.
 • 5.-6. Národní digitální archiv, problematika dlouhodobého uložení digitálních archiválií.
 • 7.-9. Programy v archivní praxi (PEvA – evidence Národního archivního dědictví; archivní informační systémy, programové vybavení archivů; ELZA a programy ke zpracování archiválií, vytváření archivních pomůcek).
 • 10.–12. Digitalizace archiválií, vytváření studijních i jiných kopií archivního materiálu v digitální podobě; zpřístupnění digitálních archiválií badatelské veřejnosti; prezentace archivů pomocí archivních informačních systémů a portálů.
Literatura
 • Michal Wanner a kolektiv: Základní pravidla pro zpracování archiválií. Praha 2013.
 • PEvA, instalační a základní uživatelská příručka programu pro evidence archivu.
 • Národní standard pro elektronické systémy spisové služby
 • Legislativa, archivní standardy, metodiky a doporučení OASS MV ČR platné k datu konání semináře.
Výukové metody
Seminář založený na teoretických i praktických zkušenostech. Část seminářů proběhne na vybraných archivních pracovištích (zejména Archiv města Brna). Přímá práce s archivními systémy.
Metody hodnocení
Zápočet na základě aktivní účasti a zpracování vybraného praktického úkolu.
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá každý týden.
Individuální konzultace.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/AR2A303