ARTS007 Germánské literatury – nositelé Nobelovy ceny za literaturu

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Jan Budňák, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Miluše Juříčková, CSc. (přednášející)
PhDr. Jaroslav Kovář, CSc. (přednášející)
PhDr. Zdeněk Mareček, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Jiří Munzar, CSc. (přednášející)
Mgr. Martina Trombiková, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Aleš Urválek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Aleš Urválek, Ph.D.
Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 8:00–9:40 B2.13
Předpoklady
! PROGRAM ( B - NJ_ ) || ( PROGRAM ( B - NJ_ ) && ( ARTS001 Úvod do kognitivních věd ) || ( ARTS002 Přístupy k poznání jazyka ) || ( ARTS003 Současná kultura ) || ( ARTS005 Život v kyberprostoru ) || ( ARTS010 Dějiny Mongolska a stepních říší ) || ( ARTS011 Proměny křesťanské Evropy: Vize, kritika, diskuse ) || ( ARTS015 Člověk mezi kulturou a přírodou: Základy interdisciplinárního výzkumu ) || ( ARTS016 Literární život univerzit ) || ( ARTS017 Život po smrti v evrop. umění ) || ( ARTS018 ))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 150 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 22/150, pouze zareg.: 0/150, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/150
Cíle předmětu
Na pozadí politických dějin Evropy jsou představeny kulturní osobnosti z germánského prostoru, které získaly Nobelovu cenu (za literaturu). Těžiskem je literárně-historická kontextualizace tvorby daného laureáta jakož i kulturně-politické aspekty rozhodování. Pozornost je rovnoměrně rozložena po celém spektru 20. a 21. století, jednotlivé hodiny jsou věnovány např. T. Mommsenovi, B. Suttnerové, T. Mannovi, H. Hessemu, H. Böllovi, G. Grassovi, E. Canettimu, E. Jelinekové, K. Hamsunovi, S. Undsetové. Zmíněny budou i méně známé případy (E. Johnson, H. Martinson, H. Pontoppidan), ale třeba i B. Dylan.
Výstupy z učení
Student díky kurzu - se bude lépe orientovat se v kulturně-politických dějinách Evropy, jež se do volby laureátů promítají. - prohloubí své znalosti známějších autorů (T. Mann, G. Grass), méně známé si dokáže vřadit do dobových kulturních souvislostí. - získá inspiraci pro další četbu významných literárních památek 20. a 21. století.
Osnova
  • Germánské literatury – Nobelova cena ARTS007 Vždy v úterý 8:00 – 9:30 B213 24. 9. M. Juříčková: Bjørnstjerne Bjørnson a norská literatura 1. 10. M. Juříčková: Knut Hamsun a Sigrid Undsetová 8. 10. M. Juříčková: Švédští spisovatelé Eyivind Johnson a Harry Martinson 15. 10. J. Munzar: Gerhart Hauptmann a naturalismus –přesahy k severským literaturám (Henrik Ibsen) 22. 10. Z. Mareček: Thomas Mann. 29. 10. M. Trombiková: Hermann Hesse 5. 11. A. Urválek: Elias Canetti 12. 11. M. Trombiková: Heinrich Böll 19. 11. Z. Mareček: Herta Müller 26. 11. A. Urválek: Günter Grass 3. 12. J. Budňák: Elfriede Jelinek 10. 12. J. Budňák: Bob Dylan
Výukové metody
Kurz je realizován přednáškovou formou, online podpora je využita jako databáze analyzovaných textů, na jejichž základě absolventi vypracovávají kratší esej na vybrané téma.
Metody hodnocení
Zápočet získáte BUĎ za odevzdání jedné argumentativní eseje NEBO za odevzdání protokolů ze tří přednášek (tří různých přednášejících), které se v rámci kurzu konaly. Termín odevzdání: 15. leden 2020 Texty prosím nahrávejte jako wordové soubory do Odevzdávárny kurzu v ISu. V názvu souboru prosím uveďte své jméno a jméno/jména vyučujícího/vyučujících, z jejichž přednášek Vaše esej, resp. Váš protokol vycházejí. Krátká specifikace požadovaných textových výstupů: 1. Argumentativní esej Délka: minimálně 3 strany, Times New Roman, písmo 12, řádkování 1,5 Parametry: a. Každá argumentativní esej musí mít především TEZI, tj. to hlavní, do chcete o svém předmětu (např. románu, lépe jeho vybraném aspektu) dokázat. b. Teze by měla stát hned v úvodním odstavci eseje, nebo by mělo být aspoň jasně naznačeno, kterým směrem se argumentace bude ubírat. Celý text eseje je pak v podstatě zdůvodněním toho, proč si myslíte, že Vaše teze je správná. c. Teze není otázka, ale spíše návrh odpovědi. Příklad: NE „Budu se věnovat tomu, jak je vystavěn příběh Hvězdných válek“, ale LÉPE „Ukážu, že Hvězdné války strukturně odpovídají žánru pohádky“. d. Teze musí být odůvodnitelná z analyzovaného textu samotného. Příklad: NE „Ukážu, že Darth Vader je vlastně Stalin“, ale „Ukážu, že zlo je v Hvězdných válkách vždy příbuzné s dobrem“. e. Váš hlavní důkazový materiál jsou texty – primární (román, povídka atd.) i sekundární (odborná literatura). Všechny převzaté části textů je třeba signalizovat (doslovné přejímky uvozovkami a udáním místa původu převzatého textu, parafráze bez uvozovek, ale s udáním místa původu myšlenky, kterou parafrázujete). f. Jednoduché pravidlo ke struktuře eseje: Co argument pro správnost teze, to odstavec. Na začátku je samozřejmě potřeba dát čtenáři všechno, co potřebuje, aby argumentaci porozuměl (např. krátký popis vztahů mezi postavami). g. Co esej není: a. Není převyprávění obsahu knihy. (Test: Pokud odstavce eseje začínají slovy jako „nejprve“, „dále“, „pak“ nebo „na konec“, pak neargumentujete, ale vyprávíte). b. Není recenze. V eseji nehodnotíte, jak je ta která zápletka přesvědčivá nebo aktuální, ani neposuzujete, jak strhující nebo nudné jsou něčí formulace, nebo jak morální nebo nemorální je nějaká postava. c. Není volnou úvahou na téma knihy. V eseji nejde o to, co si její autor myslí o mezilidských vztazích nebo umělcích. Jde v ní o to, co v daném dramatu o mezilidských vztazích říká Ibsen (např. že nejsou možné) nebo co v dané povídce říká o umělcích Thomas Mann (např. že mají zkažené zuby). 2. Protokol z přednášky Délka: zhruba 1 strana, Times New Roman, písmo 12, řádkování 1,5 Parametry: a. V úvodu by mělo být řečeno, kdo o čem mluví, a nejlépe taky to, co tím sleduje, tj. v jakém světle chce svůj předmět ukázat. Chce ho jen popsat? Chce ho rehabilitovat? Polemizuje s někým? Zkrátka: do prvního odstavce protokolu by mělo jít „gro“ přednášky. b. Text protokolu by měl být textově co nejprovázanější. Je třeba signalizovat hlavní myšlenky, které zazní, je třeba signalizovat příklady, které tyto myšlenky podporují, je třeba signalizovat strukturu, kterou přednášející přednášce dává. Výrazy jako „z toho vyplývá“, „jako příklad XY uvádí“, „naproti tomu stojí fakt, že“ nebo „XY především zdůrazňuje, že“ jsou nutné, aby vznikl logický text protokolu. c. Protokol: a. není v bodech, ale v celých větách, b. neříká, že témata v přednášce nějak šla za sebou, ale snaží se zachytit jejich vzájemný vztah, c. vždycky uvádí, kdo je původcem úvahy, kterou právě shrnuje: je to přednášející? Je to autorka, o které zrovna mluví? Je to postava v jejím textu? atd. Protokol nepopisuje, jak věci (obecně) jsou, ale popisuje a třídí to, co zaznělo v přednášce.
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020.