ASH_BP Bakalářská diplomová práce

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/0/0. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc. (cvičící)
doc. PhDr. Jana Perutková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Jana Perutková, Ph.D.
Akademie staré hudby - Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Michaela Ratolístková
Dodavatelské pracoviště: Akademie staré hudby - Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Předpoklady
Předpokladem zápisu tohoto předmětu je uspěšné absolvování Semináře k diplomové práci I. a II. (SHK06a a SHK06b).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Zpracováním diplomového tématu v podobě bakalářské práce student prokazuje schopnost samostatné vědecké práce, schopnost pracovat s literaturou a prameny atd. Téma zpracovává v návaznosti na výuku v Semináři k diplomové práci pod vedením vedoucího práce.
Výstupy z učení
-
Osnova
  • Předmět osnovu nemá.
Literatura
  • MEŠKO, Dušan, Dušan KATUŠČÁK a Ján FINDRA. Akademická příručka. České, upr. vyd. Martin: Osveta, 2006. 481 s. ISBN 8080632197. info
  • ŠANDEROVÁ, Jadwiga a Alena MILTOVÁ. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách :několik zásad pro začátečníky. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 209 s. ISBN 8086429407. info
  • ŠESTÁK, Zdeněk. Jak psát a přednášet o vědě. Illustrated by Hana Kymrová. Vyd. 1. Praha: Academia, 1999. 204 s. ISBN 8020007555. info
Výukové metody
Hodnocení bakalářské práce.
Metody hodnocení
Požadavkem k ukončení je přijetí práce vedoucím a její vložení do příslušné aplikace v IS MUNI a řádné odevzdání.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
složení komise SZZ: prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc. (předseda) doc. PhDr. Jana Perutková, Ph.D. Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020.