ASH_BP Bakalářská diplomová práce

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0/0. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc. (cvičící)
doc. PhDr. Jana Perutková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Stanislav Tesař (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Jana Perutková, Ph.D.
Akademie staré hudby - Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Michaela Ratolístková
Dodavatelské pracoviště: Akademie staré hudby - Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Předpoklady
Předpokladem zápisu tohoto předmětu je uspěšné absolvování Semináře k diplomové práci I. a II. (SHK06a a SHK06b).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Zpracováním diplomového tématu v podobě bakalářské práce student prokazuje schopnost samostatné vědecké práce, schopnost pracovat s literaturou a prameny atd. Téma zpracovává v návaznosti na výuku v Semináři k diplomové práci pod vedením vedoucího práce.
Výstupy z učení
-
Osnova
  • Předmět osnovu nemá.
Literatura
  • MEŠKO, Dušan, Dušan KATUŠČÁK a Ján FINDRA. Akademická příručka. České, upr. vyd. Martin: Osveta, 2006. 481 s. ISBN 8080632197. info
  • ŠANDEROVÁ, Jadwiga a Alena MILTOVÁ. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách :několik zásad pro začátečníky. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 209 s. ISBN 8086429407. info
  • ŠESTÁK, Zdeněk. Jak psát a přednášet o vědě. Illustrated by Hana Kymrová. Vyd. 1. Praha: Academia, 1999. 204 s. ISBN 8020007555. info
Výukové metody
Hodnocení bakalářské práce.
Metody hodnocení
Požadavkem k ukončení je přijetí práce vedoucím a její vložení do příslušné aplikace v IS MUNI a řádné odevzdání.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/ASH_BP