ASH_BP Bachelor degree thesis

Faculty of Arts
Autumn 2019
Extent and Intensity
0/0/0. 0 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc. (seminar tutor)
doc. PhDr. Jana Perutková, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D. (seminar tutor)
Supervisor
doc. PhDr. Jana Perutková, Ph.D.
Academy of Ancient Music - Department of Musicology - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Michaela Ratolístková
Supplier department: Academy of Ancient Music - Department of Musicology - Faculty of Arts
Prerequisites
Prerequisites: the completion of Thesis Seminar I. and II. (SHK06a and SHK06b).
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives
The main objectives of the course are the following: elaboration of diploma thesis.
Learning outcomes
-
Syllabus
  • no syllabus
Literature
  • MEŠKO, Dušan, Dušan KATUŠČÁK and Ján FINDRA. Akademická příručka. České, upr. vyd. Martin: Osveta, 2006. 481 s. ISBN 8080632197. info
  • ŠANDEROVÁ, Jadwiga and Alena MILTOVÁ. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách :několik zásad pro začátečníky. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 209 s. ISBN 8086429407. info
  • ŠESTÁK, Zdeněk. Jak psát a přednášet o vědě. Illustrated by Hana Kymrová. Vyd. 1. Praha: Academia, 1999. 204 s. ISBN 8020007555. info
Teaching methods
Evaluation of thesis.
Assessment methods
Submition of thesis
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught each semester.
General note: složení komise SZZ: prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc. (předseda) doc. PhDr. Jana Perutková, Ph.D. Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D.

  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2019/ASH_BP