ASH_Z21 Pěvecká provozovací praxe

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
výuka probíhá v rámci individuálních lekcí s lektorem. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Lenka Cafourková, DiS. (cvičící)
Mgr. Ivana Píchová (cvičící)
doc. Mgr. Vladimír Richter (cvičící)
Mgr. Irena Troupová (cvičící)
Mgr. Michaela Ratolístková (pomocník)
Garance
doc. Mgr. Vladimír Richter
Akademie staré hudby - Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Michaela Ratolístková
Dodavatelské pracoviště: Akademie staré hudby - Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět doplňuje individuální výuku formou přednášky o základní témata provozovací praxe zpěvu.
Výstupy z učení
Student je schopen orientovat se v základních tématech provozovací praxe staré hudby.
Osnova
  • Přehled historického vývoje techniky zpěvu a základních historických pramenů pro její studium - dějiny pěvecké literatury a repertoáru - dle konkrétních nastudovávaných skladeb zmapování jednotlivých oblastí provozovací praxe (ornamentika, artikulace, dynamika, intonace, frázování, improvizace a variace, interpretace poetického textu, rétorické figury atd.).
Literatura
  • Literturu zadává individuální přednášející.
  • Literaturu zadává přednášející dle jednotlivých probíraných tématických okruhů.
Výukové metody
přednáška a workshop
Metody hodnocení
Podmínkou ke získání zápočtu je aktivní účast na výuce, případně úspěšné absolvování testu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: výuka probíhá v rámci individuálních lekcí s lektorem.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, jaro 2021.