BA108 Starší dějiny baltického prostoru v evropském kontextu

Filozofická fakulta
jaro 2009
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Halina Beresnevičiúte Nosalova, Ph.D., M.A. (přednášející), doc. RNDr. Tomáš Hoskovec, CSc. (zástupce)
Garance
doc. RNDr. Tomáš Hoskovec, CSc.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil.
Rozvrh
Čt 13:20–14:55 zruseno D51
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/50, pouze zareg.: 0/50
Mateřské obory
předmět má 15 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Srovnávací dějeprava. Dějiny baltického prostoru v kontextu středověké Evropy.
Osnova
  • 1) Baltové a (Ugro)Finové mimo křesťanskou Evropu (do X. století). 2) Křesťanská Evropa do X. století: protiklad Východu a Západu. 3) Střední Evropa X. a XI. století: počátky českého, polského a uherského státu. 4) Severní Evropa IX. až XI. století: vikingská expanse. 5) Evropa a Středomoří XI. až XIII. století: rytířské řády. 6) Východní Pobaltí (od Prus po Finsko) v X. až XIII. století: pronikání křesťanství. 7) Řádová území v Prusích a v Livonsku. Vznik litevského státu. 8) Velké politické projekty XIV. století. Spojení Litvy s Polskem. 9) Protestantismus. Úpadek a sekularizace řádových území. 10) Písemnictví Litevského velkoknížectví.
Literatura
  • BERESNEVIČIŪTĖ-NOSÁLOVÁ, Halina. Litva. 1. vyd. Praha: Libri, 2006. 190 s. ISBN 8072773003. info
  • JUTIKKALA, Eino a Kauko PIRINEN. Dějiny Finska. Translated by Lenka Fárová. Praha: Lidové noviny, 2001. 408 s. ISBN 80-7106-406-8. info
  • ŠVEC, Luboš, Vladimír MACURA a Pavel ŠTOL. Dějiny pobaltských zemí. Praha: Lidové noviny, 1996. 423 s. ISBN 80-7106-154-9. info
Metody hodnocení
Písemné kolokvium
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Zkouška z předmětu BA108 je postupovou zkouškou za 1. ročník (1. a 2. semestr) baltistiky. Pokrývá proto i látku vyloženou v 1. semestru v předmětech BA107 a BA109.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.