BA108 Starší dějiny baltického prostoru v evropském kontextu

Filozofická fakulta
jaro 2018
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.
Vyučující
Halina Beresnevičiúte Nosalova, Ph.D., M.A. (přednášející), doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil. (zástupce)
Garance
prof. PhDr. Bohumil Fořt, Ph.D.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil.
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 9:10–10:45 B2.34
Předpoklady
Cyklus je primárně určen studentům prezenčního studia baltistiky, jako volitelný předmět je však otevřen každému zájemci mimo obor.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 13/50, pouze zareg.: 0/50
Mateřské obory
předmět má 15 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět a vysvětlit nejdůležitější etapy a specifika vývoje dějin baltského prostoru od středověku po novověk.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětů schopen: - popsat tendence historického vývoje ve východním Pobaltí v době evropského středověku; - vysvětlit etnogenezi pobaltských národů, vzniku státních útvarů a formování stavovské společností v baltickém prostoru; - podat výklad o nejdůležitějších historických středověkých pramenech, vztahujících se k regionu; - interoretovat historický vyvoj baltického regiónu v kontextu evropského středověku a zároveń identifikovat specifika vývoje východního Pobaltí.
Osnova
 • 1) Baltové a (Ugro)Finové mimo křesťanskou Evropu (do X. století). 2) Křesťanská Evropa do X. století: protiklad Východu a Západu. 3) Střední Evropa X. a XI. století: počátky českého, polského a uherského státu. 4) Severní Evropa IX. až XI. století: vikingská expanse. 5) Evropa a Středomoří XI. až XIII. století: rytířské řády. 6) Východní Pobaltí (od Prus po Finsko) v X. až XIII. století: pronikání křesťanství. 7) Řádová území v Prusích a v Livonsku. Vznik litevského státu. 8) Velké politické projekty XIV. století. Spojení Litvy s Polskem. 9) Protestantismus. Úpadek a sekularizace řádových území. 10) Písemnictví Litevského velkoknížectví.
Literatura
  povinná literatura
 • BERESNEVIČIŪTĖ-NOSÁLOVÁ, Halina. Litva. 1. vyd. Praha: Libri, 2006. 190 s. ISBN 8072773003. info
 • JUTIKKALA, Eino a Kauko PIRINEN. Dějiny Finska. Translated by Lenka Fárová. Praha: Lidové noviny, 2001. 408 s. ISBN 80-7106-406-8. info
 • ŠVEC, Luboš, Vladimír MACURA a Pavel ŠTOL. Dějiny pobaltských zemí. Praha: Lidové noviny, 1996. 423 s. ISBN 80-7106-154-9. info
  doporučená literatura
 • Jagellonské dědictví : kapitoly z dějin středovýchodní Evropy. Edited by Maciej Ruczaj, Translated by Rita Kindlerová. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2012. 234 s. ISBN 9788073252748. info
 • DVORNÍK, František. Zrod střední a východní Evropy : mezi Byzancí a Římem. Translated by Petr Slunečko. V českém jazyce vyd. 2. Praha: Prostor, 2008. 525 s. ISBN 9788072601950. info
 • LE GOFF, Jacques. Kultura středověké Evropy. Vyd. 2., Ve Vyšehradu 1. Praha: Vyšehrad, 2005. 702 s. ISBN 8070218088. info
Výukové metody
Přednášky, prezentace referátů, aktivní účast na diskusích, četba.
Metody hodnocení
1. Možnost: Referát na zadané téma podle doporučené historické literatury anebo historického pramene, a jeho prezentace na předepsané hodině: (maximálně 5 bodů), aktivita v seminární diskusi (maximálně 5 bodu) a závěrečná zkouška: písemná odpověď na zadané 1 téma z 3 (maximálně 5 bodů). 2. Možnost: Aktivita v seminární diskusi (maximálně 5 bodu) a závěrečná zkouška: písemná odpověď na 3 zadané témata (maximálně 10 bodů). 3. Možnost jen pro předem omluvené studenty na studijních pobytech: Zpracování povinné četby a referátní literatury k 3 vybraným tématům (10 str. každé) a závěrečná zkouška: písemná odpověď na 3 zadané témata. Minimální počet bodu: 12.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2019.