BA207E Estonština. Jazykový kurs D3: intensivní cvičení

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Aino Saavaste (přednášející)
Mgr. Petra Hebedová, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Petra Hebedová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 8:00–9:40 C12
Předpoklady
NOW ( BA203E Estonský kurs B3: praktikum )
Zároveň navštěvovat kurz BA203E Estonština B(3): praktikum.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz estonštiny zaměřený především na procvičování, který doplňuje a rozšiřuje kurz B203E. Procvičuje se v něm zejména konverzace, poslech a slovní zásoba.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu by měl student být schopen používat v psaném i mluveném projevu správně většinu gramatických kategorií. Také je shopen užívat nově osvojenou slovní zásobu.
Osnova
  • výslovnost
  • gramatická cvičení
  • nácvik konverzace
  • rozšiřování slovní zásoby
  • čtení
  • poslech
Literatura
  • Tomingas, Silva: Saame tuttavaks! Estonian fot Beginners. Tea: Tallinn, 2009.
  • Pesti, Mall – Ahi, Helve 2001: E nagu Eesti. Eesti keele õpik algajaile. Tallinn: Tea.
Výukové metody
cvičení, práce ve skupinách, domácí příprava, povinná účast v hodinách
Metody hodnocení
účast v hodinách, zkouška
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/BA207E