BA211 Samostatná četba litevské a polské beletrie a hist. pramenů

Filozofická fakulta
podzim 2004
Rozsah
studenti samostatně čtou zadané tituly a zpracovávají výpisky. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil. (přednášející)
Halina Beresnevičiúte Nosalova, Ph.D., M.A. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Tomáš Hoskovec, CSc.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Tomáš Hoskovec, CSc.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Studenti dostanou soupis titulů litevských a polských beletristických děl. Jejich úkolem jepřečíst jisté povinné pensum této literatury a zpracovat výpisky podle pokynů.
Osnova
  • Požadované minimum:
  • Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz.
  • Boleslaw Leśmian, Zielona godzina anebo Poezje wybrane
  • Czeslaw Milosz, Rodzinna Europa.
  • Jonas Biliunas, Apsakymai.
  • Jonas Mačiulis Maironis, Pavasario balsai.
  • Jurgis Savickis, Ties aukštu sostu ir Raudoni batukai.
Metody hodnocení
Výuka probíhá formou samostudia (samostatné četby), posluchači mohou konsultovat s garantem předmětu.
Informace učitele
Kontakt: Vaidas Šeferis Tel. 549 49 7122 e-mail: seferis@phil.muni.cz Viz také www.phil.muni.cz/jazyk/baltistika
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Probíhá samostatnou četbou a následnými konsultacemi.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, jaro 2007, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2011, podzim 2013, podzim 2015, podzim 2017, jaro 2019, podzim 2019.