BA211 Samostatná četba litevské a polské beletrie a hist. pramenů

Filozofická fakulta
podzim 2007
Rozsah
studenti samostatně čtou zadané tituly a zpracovávají výpisky. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil. (přednášející)
Halina Beresnevičiúte Nosalova, Ph.D., M.A. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Tomáš Hoskovec, CSc.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Tomáš Hoskovec, CSc.
Předpoklady
Bez předpokladů
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Studenti dostanou soupis titulů litevských a polských beletristických děl. Jejich úkolem je přečíst jisté povinné pensum této literatury a zpracovat výpisky podle pokynů.
Osnova
 • LITEVSKÁ LITERATURA: Kristijonas Donelaitis, Roční doby, Praha 1960
 • Jurga Ivanauskaite, Carodějnice a déšť, Praha 2006
 • Grigorij Kanovič, Kůzle za dva groše, Praha 2001
 • Justinas Marcinkevičius, Za živé i mrtvé, Havličkův Brod 1994 (k dostání v knihovně baltistiky)
 • Icchokas Meras, Partie smrtí, Praha 1971
 • Vincas Mykolaitis-Putinas, Ve stínu oltářů, Praha 1959
 • Norbertas Vélius, Lithuanian historical legends, Vilnius 2000
 • POLSKÁ LITERATURA: Adam Mickiewicz: Pan Tadeusz (kterékoli vydání v libovolném jazyce); Konrad Walenrod (kterékoli vydání v libovolném jazyce); Dziady (kterékoli vydání v libovolném jazyce); Ballady i romanse (kterékoli vydání v libovolném jazyce)
 • Ignacy Kraszewski, Hraběnka Coselová, Praha 1974
 • Jan Chryzostom Pasek, Paměti, Praha 1975
 • Kochanowski, Jan, Žalozpěvy, Praha 1984
 • Morsztyn, Jan Andrzej, Divy lásky, Praha 1983
 • Krasicki, Ignacy, Vojna mnichů a jiné básně, Praha 1959
 • Wyspiański, Stanisław: Wesele (kterékoli polské nebo české vydání)
 • Miłosz, Czesław, Dolina Issy (kterékoli polské nebo české vydání)
 • Herbert, Zbigniew, Pan Cogito (kterékoli polské nebo české vydání)
 • Szymborska, Wisława, Koniec i poczštek (kterékoli polské nebo české vydání)
Literatura
 • KANOVIČ, Grigorij. Kůzle za dva groše. Translated by Jana Mertinová. Vyd. 1. Praha: Romeo, 2001. 482 s. ISBN 80-86573-00-1. info
 • SZYMBORSKA, Wisława. Konec a počátek : výbor z poezie. Translated by Vlasta Dvořáčková. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 1997. 153 s. ISBN 8020406603. info
 • MIŁOSZ, Czesław. Údolí Issy. Translated by Helena Stachová. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 1993. 270 s. ISBN 8020403647. info
 • HERBERT, Zbigniew. Poslání pana Cogito. Praha: Československý spisovatel, 1991. ISBN 80-202-0334-6. info
 • KOCHANOWSKI, Jan. Žalozpěvy [2-6928]. Praha: Odeon, 1984. info
 • MORSZTYN, Jan Andrzej. Divy lásky [2-6677]. Praha: Odeon, 1983. info
 • WYSPIAŃSKI, Stanisław. Wesele. Edited by Jan Nowakowski. Wrocław: Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, 1981. ISBN 8304010461. info
 • PASEK, Jan Chryzostom. Paměti [Pasek, 1975]. Praha: Odeon, 1975. info
 • KRASZEWSKI, Józef Ignacy. Hraběnka Coselová. Praha: Svoboda, 1974. info
 • MERAS, Icchokas. Partie smrti. Praha: Naše vojsko, 1971. info
 • MICKIEWICZ, Adam. Pan Tadeáš : čili poslední nájezd na Litvě : šlechtický příběh z r. 1811 a 1812 ve dvanácti zpěvech [9696]. Praha: Odeon, 1969. info
 • KRASICKI, Ignacy. Vojna mnichů a jiné básně. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1959. info
Metody hodnocení
Výuka probíhá formou samostudia (samostatné četby). Studenti jsou povinni přečíst 4 knihy z uvedeného seznamu (dvě z litevské a dvě z polské literatury) a napsat krátký referát o každé z nich. Pro zpracování referátu platí požadavky a pokyny doc. Hoskovce ke kurzu BA110 Samostatná četba pramenů a druhotné historické literatury.
Student si může pro četbu vybrat také jiná litevská a polská díla (v originálu nebo přeložené do jiných jazyků), svou volbu však je povinen s časovým předstihem nahlásit vyučujícímu kurzu.
Informace učitele
Kontakt: Vaidas Šeferis Tel. 549 49 7122 e-mail: seferis@phil.muni.cz Viz také www.phil.muni.cz/jazyk/baltistika
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Probíhá samostatnou četbou a následnými konsultacemi.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, jaro 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2011, podzim 2013, podzim 2015, podzim 2017, jaro 2019, podzim 2019.