BA300 Státní závěrečná zkouška bakalářská

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/0/0. 0 kr. Ukončení: SZk.
Vyučující
Halina Beresnevičiúte Nosalova, Ph.D., M.A. (přednášející)
prof. PhDr. Bohumil Fořt, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petra Hebedová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Michal Kovář, Ph.D. (přednášející)
doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Bohumil Fořt, Ph.D.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Petra Hebedová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
Uzavřít bakalářské studium, tj. splnit všechny povinnosti předepsané programem oboru. Potvrzení o tom vydává studijní oddělení.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Závěrečná zkouška, zákonem předepsaná podmínka pro získání bakalářského titulu.
Výstupy z učení
Po úspěšném složení této zkoušky získá student titul bakaláře v studijním programu Baltistika.
Osnova
  • BALTISTIKA PRŮBĚH STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY 1. Obhajoba diplomové práce. 2. Oborová zkouška: a) Zkouška z jazyka (litevštiny nebo finštiny): I. Student dostane čtyři dny před datem konání zkoušky litevský/finský text a 5 otázek k němu v litevštině/finštině. Doma text přeloží a písemně vypracuje odpovědi na otázky v litevštině/finštině. Překlad a odpovědi odevzdá komisi den před zkouškou. Komise posoudí překlad a odpovědi, na zkoušce prodiskutuje se studentem jejich případné nedostatky a naváže volnou diskuzí nad obsahem textu (vše litevštině/finštině). II. Student losuje jedno z konversačních témat (seznam viz níže) a po krátké přípravě konverzuje na dané téma s komisí v litevštině/finštině. b) Zkouška z dějin kultury a literatury. Student losuje dvě otázky z níže uvedeného seznamu a po přípravě diskutuje nad každou z nich s komisí v češtině. ---------------------------------------------- Seznam konverzačních témat: 1. Trávení volného času, oblíbené sporty ve Finsku/Litvě, koníčky 2. Lidské vlastnosti (vyprávění o povahových charakteristikách konkrétního člověka, jeho vzhledu, jeho zvycích) 3. Počasí a podnebí ve Finsku/Litvě a s ním spojená specifika způsobu života 4. Příroda ve Finsku/Litvě, obvyklé druhy rostlin a zvířat, ochrana přírody 5. Svátky a zvyklosti ve Finsku/Litvě 6. Historické milníky finských/litevských dějin (kam Finsko/Litva kdy patřilo, kdy vznikly samostatné státy, důležité politické a kulturní události v jejich dějinách) 7. Školy a vzdělávací systém ve Finsku/Litvě: největší univerzity, osobní zkušenosti se studiem v Litvě / ve Finsku 8. Státoprávní uspořádání a politika ve Finsku/Litvě 9. Vyprávění o významné osobnosti kulturních dějin nezávislého Finska / nezávislé Litvy (dle vlastního výběru) 10. Vyprávění o oblíbeném finském/litevském románu současného autora Seznam otázek k dějinám kultury a literatury: Pro každou otázku se předpokládá znalost politických souvislostí daného období. 1) Předkřesťanská kultura baltských kmenů: hlavní žánry, náboženské představy, míra zachování těchto kulturních forem, hlavní prameny. 2) Předkřesťanská kultura baltofinských kmenů: hlavní žánry, náboženské představy, míra zachování těchto kulturních forem, hlavní prameny. 3) Jazyková a náboženská situace Litevského velkoknížectví a Malé Litvy v 16. – 18. století. 4) Jazyková a náboženská situace Finska v 16. – 18. století. 5) Jazyková a náboženská situace Livonska a nástupnických států v 16. – 18. století. 6) Písemnictví a knihtisk na Litvě, v Polsku a v Prusku od středověku po 18. století. 7) Písemnictví a knihtisk ve Finsku od středověku po 18. století. 8) Písemnictví a knihtisk v Livonsku a nástupnických státech od středověku po 18. století. 9) Dějiny vzdělání na Litvě a v Prusku od středověku po 19. století: kláštery, školy, univerzity, jiná intelektuální centra 10) Dějiny vzdělání ve Finsku od středověku po 19. století: kláštery, školy, univerzity, jiná intelektuální centra 11) Texty a osobnosti finského národního obrození. 12) Texty a osobnosti litevského národního obrození. 13) Texty a osobnosti estonského národního obrození. 14) Texty a osobnosti lotyšského národního obrození.
Literatura
  • Literatura pro diplomový seminář je předepsána individuálně podle tématu práce.
  • Literature for the diploma thesis is assigned on an individual basis based on the topic of the thesis
Výukové metody
státní zkouška
Metody hodnocení
Ústní zkouška předepsaná zákonem a studijním řádem university.
Vyučovací jazyk
Finština
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2002, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, podzim 2019.