BA307F Finština. Jazykový kurs D5: intensívní cvičení

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Elina Elli Johanna Kulmala, MA (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Bohumil Fořt, Ph.D.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 12:00–13:40 G22
Předpoklady
NOW ( BA303F Finský kurs B5: praktikum ) && BA208F Finský kurs D4: intensívní
Je nutné zapsat si zároveň praktikum BA303F.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Kurz finštiny zaměřený především na procvičování, který doplňuje a rozšiřuje kurz BA303F. Procvičuje se v něm zejména konverzace, poslech, slovní zásoba a gramatika.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu je student schopen konverzovat na témata odpovídající úrovně, zná fráze a rčení, dokáže odhadnout stylistické zařazení textu nebo promluvy, rozumí dobře mluvenému projevu.
Osnova
  • konverzace
  • poslech
  • stylistika
  • frazeologie
  • cvičení gramatiky a slovní zásoby
Literatura
  • Texty dodá vyučující dle uvážení.
  • Korhonen, Petra - Kunzelmann, Doris: Suomea jokaiseen päivään. Finn Lectura, Helsinki: 2005.
  • Lauranto: Elämän suolaa
Výukové metody
cvičení, domácí příprava
Metody hodnocení
účast v hodinách, závěrečný test
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, podzim 2009, podzim 2011, podzim 2013, podzim 2015, podzim 2017.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/BA307F