BA423 Finnish and Estonian literature

Faculty of Arts
Autumn 2018
Extent and Intensity
1/1/0. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Aino Saavaste (lecturer)
Mgr. Jan-Marek Šík (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Bohumil Fořt, Ph.D.
Department of Linguistics and Baltic Languages - Faculty of Arts
Supplier department: Department of Linguistics and Baltic Languages - Faculty of Arts
Timetable
Fri 10:00–11:40 D52
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
In the course, the literary situation in Finland and Estonia after the WWII is examined. Different kinds of influences from older literary tradition is stressed out during the lectures.
Learning outcomes
At the end of the course students should be able to repeat basic development of Finnish and Estonian literature in the 20th century, recognize and demonstrate the politically and socialy determined differences, and analyse the basic topoi, motives, trends, genres and forms.
Syllabus
 • Estonian literature (Aino Saavaste): (1) 13th cen. The earliest records of the Estonian language and Literature O.W. Masing, K.J. Peterson (2) The Awakening, 19th cen., Fr. R. Faehlmann, Fr. R. Kreutzwald, L.Koidula, A.Haava (3) 20th cen. Young Estonia and Siuru . J. Liiv, A. Gailit, M. Under, O. Luts (4) Big oaks of Estonian literature A.H.Tammsaare, K. Ristikivi. (5) 1945-1994 Literature during the occupation H. Talvik, B. Alver,H. Runnel, J. Kross (6) Present day literature. D. Kareva, K. Ehin, A. Kivirähk, J. Talvet Finnish Literature (Jan-Marek Šík):
 • I) Repetition of literary development from the beginning of 20th century to the WWII
 • II) Post-war period and depiction of the nation + 1950's Modernism - V. Linna, P. Haavikko, A. Hyry
 • III) 1960s and 1970s - Social and engaged literature - P. Saarikoski, T. K. Mukka, H. Salama, E. Sariola, A. Kaipainen
 • IV) 1980s - Women's literature and postmodernism - M. Tikkanen, A. Snellman-Kauranen, A.-L. Härkönen, M. Pulkkinen
 • V) 1990s and 2000s - Men's literature and "big" stories - H. Raittila, J. Seppälä, K. Hotakainen
 • VI) Contemporary Finnish literature - Weirdly changing Finland - L. Krohn, J. Sinisalo, P. I. Jääskeläinen, P. Statovci, J. Valtonen etc.
Literature
  required literature
 • Linna, Väinö. Neznámý voják. Praha: Naše vojsko, 1965
 • SAARIKOSKI, Pentti. Dopis pro mou ženu. Translated by Michal Švec. První vydání. Praha: Dybbuk, 2016. 143 stran. ISBN 9788074381430. info
 • HUMPÁL, Martin, Helena KADEČKOVÁ and Viola PARENTE-ČAPKOVÁ. Moderní skandinávské literatury 1870-2000. Vyd. 2., dopl. a rev. Praha: Karolinum, 2013. 472 s. ISBN 9788024623955. info
 • OKSANEN, Sofi. Očista. Translated by Jan Petr Velkoborský. Vyd. 1. Praha: Odeon, 2010. 296 s. ISBN 9788020713193. info
 • HOTAKAINEN, Kari. Na domácí frontě. Translated by Vladimír Piskoř. 1. vyd. Praha: Dybbuk, 2006. 293 s. ISBN 8086862127. info
 • SINISALO, Johanna. Ne před slunce západem. Translated by Viola Parente-Čapková. 1. vyd. Praha: One Woman Press, 2003. 276 s. ISBN 8086356221. info
 • SEPPÄLÄ, Juha. Velké příběhy. Translated by Vladimír Piskoř. Vyd. 1. Praha: Havran, 2003. 109 s. ISBN 8086515265. info
 • LIKSOM, Rosa. Prázdné cesty. Vyd. 1. Praha: Volvox Globator, 1997. 111 s. ISBN 8072070665. info
 • HAAVIKKO, Paavo. Cesta známou rečou. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1980. info
 • KAIPAINEN, Anu. Má panenka pentli rudou. Praha: Melantrich, 1980. info
 • MUKKA, Timo K. Země je hříšná píseň : balada [2-6237]. Praha: Odeon, 1980. info
 • KIHLMAN, Christer. Drahý princi. Praha: Svoboda, 1979. info
 • MERI, Veijo. Manilský provaz. Praha: Naše vojsko, 1970. info
 • LINNA, Väinö. Pod Severkou. 2. Praha: Odeon, 1969. info
  recommended literature
 • RAITTILA, Hannu: Canal Grande
 • Kai Laitinen: Suomen kirjallisuuden historia
 • Snellman-Kauranen, Anja. Byla tady Soňa O. Praha: Ivo Železný, 1992
 • Sariola. Esa. Drahý přítel. Praha: Ivo Železný, 1993
 • Äänekäs kevät : ekokriittinen kirjallisuudentutkimus. Edited by Toni Lahtinen - Markku Lehtimäki. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2008. 263 s. ISBN 9789517469814. info
 • Women's voices : female authors and feminist criticism in the Finnish literary tradition. Edited by Päivi Lappalainen - Lea Rojola. Helsinki: FinnishLiterature Society, 2007. 206 s. ISBN 9789517467605. info
 • HASSELBLATT, C. T. Geschichte der estnischen Literatur : von den Anfängen bis zur Gegenwart. Berlin: Walter de Gruyter, 2006. xix, 869. ISBN 9873110180251. info
 • KROHN, Leena. Durman, aneb, Klam, který každý vidí. Translated by Vladimír Piskoř. Vyd. 1. Praha: Havran, 2004. 195 s. ISBN 808651546X. info
 • SLABIHOUDOVÁ, Naděžda. Stručný přehled estonské literatury. 2., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Balt-East, 2003. 102 s. ISBN 8086383237. info
 • Lähikuvassa nainen : näköaloja 1800-luvun kirjalliseen kulttuuriin. Edited by Päivi Lappalainen - Heidi Grönstrand - Kati Launis. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2001. 243 s. ISBN 9517462964. info
 • TIKKANEN, Märta. Příběh lásky století : [román ve verších]. Translated by Dagmar Hartlová. Vyd. 1. Praha: Marie Chřibková, 2000. 181 s. ISBN 8086356019. info
 • Suomen kirjallisuushistoria. Edited by Pertti Lassila. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1999. 332 s. ISBN 951746133X. info
 • Má tvář v jazyce :antologie současné finské poezie. Translated by Viola Parente-Čapková. Vyd. 1. Brno: Host, 1998. 255 s. ISBN 80-86055-36-1. info
 • Pět finských novel [26583] : Dítě ze sna (Obsaž.) : Roman (Obsaž.) : Rozchod (Obsaž.) : Střihač psích drápů (Obsaž.) : Šofér pana plukovníka (Obsaž.). Praha: Odeon, 1988. info
 • LINNA, Väinö. Pod Severkou. 1. Praha: Odeon, 1969. info
 • LINNA, Väinö. Pod Severkou. 3. Praha: Odeon, 1969. info
  not specified
 • Plav 6, 2010, 12.
 • TRAAT, Mats. Inger (Inger). Lidové nakladatelství, Praha 1983. Přel. Naděžda Slabihoudová.
 • LUIK(OVÁ), Viivi. Jaro roku sedm (ote teoksesta Seitsmes rahukevad). Světová literatura 36, 1991, 6, s. 112–120. Přel. Vladimír Macura.
 • SMUUL, Juhan. Ledová kniha (Jäine raamat). Státní nakladatelství krásné literatury a umění, Praha 1961; 2. vydání 1961. Přel. Tereza Silbernáglová a Josef Dítě.
 • UNDER(OVÁ), Marie. Mé srdce nosí purpurový šat. Balt-East, Praha 2003. Přel. Vladimír Macura.
 • KAPLINSKI, Jaan. Křídla zvedají stíny. Odeon, Praha 1982. Přel. Vladimír Macura.
 • KIVIRÄHK, Andrus. Muž, který rozuměl hadí řeči. Translated by Naděžda Slabihoudová. Vyd. 1. Zlín: Kniha Zlin, 2011. 381 s. ISBN 9788087162781. info
 • Ďáblova milenka. Edited by Vladimír Macura. Praha: Lidové nakladatelství, 1989. ISBN 8070220112. info
 • VALTON, Arvo. Osm Japonek [Valton, 1989] [2-7814]. Praha: Odeon, 1989. info
 • Nádherné stromy lásky : z milostné poezie baltických básnířek [26354]. Praha: Lidové nakladatelství, 1988. info
 • UNT, Mati. Podzimní ples : scény z městského života [26405]. Praha: Lidové nakladatelství, 1988. info
 • VETEMAA, Enn. Klíč k určování rusalek, neboli, Úvod do naiadologie [25798]. Praha: Lidové nakladatelství, 1987. info
 • VIIDING, Juhan. Klaunovo odpoledne [2-7408]. V Praze: Československý spisovatel, 1986. info
 • KROSS, Jaan. Blázen jeho veličenstva [24288]. Praha: Lidové nakladatelství, 1985. info
 • BEEKMAN, Aimée. Kolovrátek. Praha: Svoboda, 1984. info
 • VETEMAA, Enn. Snovači stříbrných snů. Praha: Odeon, 1984. info
 • VALTON, Arvo. Dům plný přízraků [22434]. Praha: Lidové nakladatelství, 1983. info
 • MERI, Lennart. Pod klenbou polární záře. Praha: Panorama, 1983. info
 • UNT, Mati. Než přijde vlkodlak [20264]. Praha: Svoboda, 1981. info
 • ALVER, Betti. Hrom je můj bratr [2-6288]. Praha: Mladá fronta, 1980. info
 • KROSS, Jaan. Ústupky v zájmu dohody [19854]. Praha: Odeon, 1980. info
 • TRAAT, Mats. Tanec kolem parního kotle. Praha: Lidové nakladatelství, 1979. info
 • KROSS, Jaan. Hodina na otáčecí židli [16635]. Praha: Lidové nakladatelství, 1977. info
 • Zvony v jezerech : deset estonských básníků. Edited by Vladimír Macura. Praha: Československý spisovatel, 1977. info
Teaching methods
lectures, reading, homework
Assessment methods
According to the instructions given by the examinators at the beginning of the course.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught once in two years.
The course is also listed under the following terms Spring 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2012, Autumn 2014, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2021.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2018/BA423