BA430F Finština: překladová cvičení

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Markéta Hejkalová (přednášející)
Mgr. Petra Hebedová, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
prof. PhDr. Bohumil Fořt, Ph.D.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
každou sudou středu 12:00–15:40 C31
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Předmět je určen studentům MAGISTERSKÉHO studia
Mateřské obory
Cíle předmětu
Kurz je prakticky zaměřen na překladovou tvorbu.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu by měl student znát některé překladové postupy týkající se především prózy, uvědomit si relevantní rozdíly mezi finštinou a češtinou a vyvarovat se běžných překladových chyb typických pro překlad mezi finštinou a češtinou.
Osnova
  • Společné i individuální překládání finské beletrie.
Literatura
  • Český překlad II (1945-2004) : sborník příspěvků z kolokvia, které se konalo v Ústavu translatologie FF UK v rámci výzkumného záměru Základy moderního světa v zrcadle literatury a filozofie (MSM 0021620824) v Praze 8. dubna 2005. V Praze: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2005. 394 s. ISBN 8073081016. info
  • Český překlad 1945-2003 : sborník příspěvků ze sympozia, které se konalo v Ústavu translatologie FF UK v rámci výzkumného záměru Srovnávací poetika v multikulturním světě v Praze 11. září 2003. Edited by Milan Hrala. V Praze: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2005. 175 s. ISBN 8073080834. info
Výukové metody
komentovaná četba a překlad
Metody hodnocení
Aktivní účast na semináři je jediným požadavkem k ukončení.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/BA430F