BA430L Litevština: překladová cvičení

Filozofická fakulta
jaro 2015
Rozsah
0/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Almis Grybauskas (přednášející)
doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil. (cvičící)
Halina Beresnevičiúte Nosalova, Ph.D., M.A. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Tomáš Hoskovec, CSc.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil.
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 15:50–17:25 C41
Předpoklady
Výborná znalost litevštiny.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem kurzu je rozšířovat překladatelské a tlumočnické dovednosti studentů.
Osnova
  • Překlad odborného lingvistrického textu. Překlad novinového článku. Peklad právního textu. Tlumočení v reálné situaci.
Literatura
  • Lietuviu kalbos žodynas. Edited by Vytautas Vitkauskas. Vilnius: Lietuviu kalbos instituto leidykla, 2002. xxii, 1158. ISBN 9986668387. info
  • NORKAITIENE, Milda, Rita ŠEPETYTE a Zita ŠIMENAITE. Mokomasis lietuviu kalbos žodynas. Vilnius: Baltos lankos, 2000. 549 s. ISBN 9955-00-062-7. info
  • GRUMADIENE, Laima a Vida ŽILINSKIENE. Frequency dictionary of modern written Lithuanian. Vilnius: Lietuviu kalbos institutas, 1998. xxxvi, 474. ISBN 9986-479-39-8. info
Metody hodnocení
Písemný test a ústní zkouška.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět nelze v tomto období zapisovat, je uveden pouze pro potřeby akreditace.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019.