BA452 Magisterská oborová práce

Filozofická fakulta
jaro 2018
Rozsah
0/0/0. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Halina Beresnevičiúte Nosalova, Ph.D., M.A. (přednášející)
Mgr. Petra Hebedová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Michal Kovář, Ph.D. (přednášející)
doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Bohumil Fořt, Ph.D.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil.
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Cíle předmětu
Předložení a přijetí oborové práce je nutnou podmínkou připuštění k magisterské zkoušce v tom příadě, kdy baltistika není hlavním oborem dvouoborového studia. Student si volí, který z oborů dvouoborového studia bude za hlavní pokládat.
Osnova
  • Tematika prací vychází z aktuální nabídky Ústavu a každoročně se obměňuje. Student může navrhnout i téma vlastní. Konzultantem práce mohou být vedle učitelů oboru i další učitelé fakulty nebo odborníci z praxe.
Literatura
  • Doporučená literatura se mění podle témat prací.
Výukové metody
samostatná práce pod vedením učitele
Metody hodnocení
Oborová práce musí být přijata vedoucím a garantem oboru, není však předmětem obhajoby při státnicích.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: konzultace.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, jaro 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019.