BA455 Státní závěrečná zkouška magisterská

Filozofická fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/0. 0 kr. Ukončení: SZk.
Vyučující
Halina Beresnevičiúte Nosalova, Ph.D., M.A. (přednášející)
prof. PhDr. Bohumil Fořt, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petra Hebedová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Michal Kovář, Ph.D. (přednášející)
doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Bohumil Fořt, Ph.D.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Petra Hebedová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
Uzavřít magisterské studium, tj. spolnit všechny povinnosti předepsané programem oboru. Potvrzení o tom vydává studijní oddělení.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Závěrečná zkouška, zákonem předepsaná podmínka pro získání magisterského titulu.
Osnova
  • Obhajoba magisterské diplomové práce a ústní zkouška sestávající ze čtyř dílčích. Děje se před komisí. Soupis otázek ke státnicím najdete na www.phil.muni.cz/jazyk/baltistika.
Literatura
  • Literature for the diploma thesis is assigned on an individual basis based on the topic of the thesis
  • Literatura pro diplomový seminář je předepsána individuálně podle tématu práce.
Výukové metody
státní zkouška
Metody hodnocení
Ústní zkouška předepsaná zákonem a studijním řádem university.
Vyučovací jazyk
Finština
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, jaro 2019, podzim 2019.