BA_01 Úvod do studia baltského regionu

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Jan-Marek Šík (přednášející)
doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil. (přednášející)
Halina Beresnevičiúte Nosalova, Ph.D., M.A. (přednášející)
Garance
Halina Beresnevičiúte Nosalova, Ph.D., M.A.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil.
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 12:00–13:40 D31
Předpoklady
Předmět nemá žádné předpoklady.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Proseminář seznamuje posluchače s tím, co vlastně baltistika studuje a jakých nástrojů přitom používá.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
identifikovat lingvistický a geografický rozsah předmětu zkoumání baltistiky; identifikovat typologii zkoumaných jazyků a jejich genetické začlenění; vysvětlit odlišné definice baltistiky jako vědného oboru; podat základní lingvistickou, etnickou, politickou a náboženskou charakteristiku současné Litvy, Lotyšska, Estonska a Finska.
Osnova
 • 1) Geografické vymezení baltického prostoru. Přírodní podmínky. 2) Lingvistická stránka geografického vymezení. Názvy Baltského moře, názvy zemí (a národů), které kolem něho leží (a žijí či žily). 3) Vztah jazykovědy a antropologie. Kulturní a historické korelace jazykové příbuznosti a podobnosti. 4) Vztah dějepisectví a filologie. 5) Kulturní vrstvy, náboženství a etnika v baltickém prostoru. 6) Medailon I: Litva a Prusy. 7) Medailon II: Lotyšsko a Estonsko. 8) Medailon III: Finsko a Skandinávie. 9) Geopolitické vymezení baltického prostoru.
Literatura
  povinná literatura
 • ŠVEC, Luboš, Vladimír MACURA a Pavel ŠTOL. Dějiny pobaltských zemí. Praha: Lidové noviny, 1996. 423 s. ISBN 80-7106-154-9. info
 • Kalevala. Translated by Josef Holeček. Praha: Odeon, 1980. info
 • PAROLEK, Radegast. Souboj nad propastí, aneb, Hrdinský příběh o lotyšském silákovi Láčplésisovi a jeho moudré nevěstě, sličné Laimdotě. Praha: Albatros, 1987. info
 • Kreutzwald: Kalevipoeg
 • KRÉVÉ-MICKEVIČIUS, Vincas. Dainavské pověsti. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1960. info
 • BOČEK, Pavel a Libor JAN. Svět tajemných Baltů. 2013. info
 • BOJTÁR, Endre. Foreword to the past : a cultural history of the Baltic people. New York: Central European University Press, 1999. viii, 419. ISBN 9639116424. info
  doporučená literatura
 • JUTIKKALA, Eino a Kauko PIRINEN. Dějiny Finska. Translated by Lenka Fárová. Praha: Lidové noviny, 2001. 408 s. ISBN 80-7106-406-8. info
 • Suomi a my : sborník k 90. výročí nezávislosti Finska : sborník příspěvků a bibliografie překladů finské, finskošvédské a sámské literatury do češtiny a publikací o Finsku v češtině. Edited by Michal Švec - Lukáš Snopek. Vyd. 1. Moravská Třebová: Občanské sdružení Aegyptus, 2007. 119 s. ISBN 9788090344310. info
 • BERESNĚVIČIÚTÉ NOSÁLOVÁ, Halina. Litva. Praha: Libri, 2006. 187 s. Stručná historie států, 34. ISBN 80-7277-300-3. info
 • Jan Čermák: Kalevala Eliase Lönnrota a Josefa Holečka v moderní kritické perspektivě, Praha: Academia, 2014
 • DINI, Pietro U. Foundations of Baltic languages. Translated by Milda B. Richardson - Robert E. Richardson. Vilnius: Eugrimas, 2014. 725 s. ISBN 9786094372636. info
 • ŠVEC, Luboš. Perestrojka, pobaltské republiky a Československo 1988-1991. 1. vyd. Praha: Dokořán, 2013. 391 s. ISBN 9788073635640. info
 • BLAŽEK, Václav a Marta BĚŤÁKOVÁ. Encyklopedie baltské mytologie. 1. vyd. Praha: Libri, 2012. 287 s. Mytologie a religionistika. ISBN 978-80-7277-505-7. info
 • DEJMEK, Jindřich. Lotyšsko. 1. vyd. Praha: Libri, 2010. 173 s. ISBN 9788072774814. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Baltské jazyky v proměnách metod. Sborník příspěvků z mezinárodní baltistické konference. In Baltské jazyky v proměnách metod. Sborník příspěvků z mezinárodní baltistické konference. 1. výd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 171 s. ISBN 978-80-210-4623-8. info
 • BOJTÁR, Endre. Oloupení Evropy : příběh anexe pobaltských států ve světle dokumentů 1939-1989. Praha: Mladá fronta, 1994. 267 s. ISBN 8020404511. info
 • SABALIAUSKAS, Algirdas. We, the Balts. Edited by William R. Schmalstieg - Robert E. Richardson, Translated by Milda Bak. Vilnius: Science and Encyclopedia Publishers, 1993. vii, 151. ISBN 542001226X. info
 • VĖLIUS, Norbertas. The world outlook of the ancient Balts. Translated by Dalija Tekorienė. Vilnius: Mintis, 1989. 324 s. ISBN 5417000272. info
Výukové metody
Přednášky, samostatná četba
Metody hodnocení
Kurz je ukončen písemnou zkouškou.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/BA_01