BA_01 Introductory course to Baltic studies

Faculty of Arts
Autumn 2019
Extent and Intensity
2/0/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Jan-Marek Šík (lecturer)
doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil. (lecturer)
Halina Beresnevičiúte Nosalova, Ph.D., M.A. (lecturer)
Guaranteed by
Halina Beresnevičiúte Nosalova, Ph.D., M.A.
Department of Linguistics and Baltic Languages - Faculty of Arts
Contact Person: doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil.
Supplier department: Department of Linguistics and Baltic Languages - Faculty of Arts
Timetable
Fri 12:00–13:40 D31
Prerequisites
The course is open for all students. No knowledge of Lithuanian required.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives
Introduction into Baltic studies ant their methods.
Learning outcomes
At the end of the course students should be able to: understand and explain different definitions of the subject of Baltic studies and Baltic region itself; - work with information on the history of baltic languagues, their diachronical development and on contemporary socio-linguistical situation.
Syllabus
 • 1) Geography of the Baltic region. 2) Baltic toponyms. 3) Interdisciplinary connections: linguistics and anthropology. 4) Interdisciplinary connections: linguistics and philology. 5) Cultural strata, religions ant ethnics in the Baltic region. 6) Lithuania and Prussia. 7) Latvia and Estonia. 8) Finland and Scandinavia. 9) Geopolitical definition of Baltic region.
Literature
  required literature
 • ŠVEC, Luboš, Vladimír MACURA and Pavel ŠTOL. Dějiny pobaltských zemí. Praha: Lidové noviny, 1996. 423 s. ISBN 80-7106-154-9. info
 • Kalevala. Translated by Josef Holeček. Praha: Odeon, 1980. info
 • PAROLEK, Radegast. Souboj nad propastí, aneb, Hrdinský příběh o lotyšském silákovi Láčplésisovi a jeho moudré nevěstě, sličné Laimdotě. Praha: Albatros, 1987. info
 • Kreutzwald: Kalevipoeg
 • KRÉVÉ-MICKEVIČIUS, Vincas. Dainavské pověsti. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1960. info
 • BOČEK, Pavel and Libor JAN. Svět tajemných Baltů. 2013. info
 • BOJTÁR, Endre. Foreword to the past : a cultural history of the Baltic people. New York: Central European University Press, 1999. viii, 419. ISBN 9639116424. info
  recommended literature
 • JUTIKKALA, Eino and Kauko PIRINEN. Dějiny Finska. Translated by Lenka Fárová. Praha: Lidové noviny, 2001. 408 s. ISBN 80-7106-406-8. info
 • Suomi a my : sborník k 90. výročí nezávislosti Finska : sborník příspěvků a bibliografie překladů finské, finskošvédské a sámské literatury do češtiny a publikací o Finsku v češtině. Edited by Michal Švec - Lukáš Snopek. Vyd. 1. Moravská Třebová: Občanské sdružení Aegyptus, 2007. 119 s. ISBN 9788090344310. info
 • BERESNĚVIČIÚTÉ NOSÁLOVÁ, Halina. Litva (Lithuania). Praha: Libri, 2006. 187 pp. Stručná historie států, 34. ISBN 80-7277-300-3. info
 • Jan Čermák: Kalevala Eliase Lönnrota a Josefa Holečka v moderní kritické perspektivě, Praha: Academia, 2014
 • DINI, Pietro U. Foundations of Baltic languages. Translated by Milda B. Richardson - Robert E. Richardson. Vilnius: Eugrimas, 2014. 725 s. ISBN 9786094372636. info
 • ŠVEC, Luboš. Perestrojka, pobaltské republiky a Československo 1988-1991. 1. vyd. Praha: Dokořán, 2013. 391 s. ISBN 9788073635640. info
 • BLAŽEK, Václav and Marta BĚŤÁKOVÁ. Encyklopedie baltské mytologie (Encyclopedia of Baltic mythology). 1. vyd. Praha: Libri, 2012. 287 pp. Mytologie a religionistika. ISBN 978-80-7277-505-7. info
 • DEJMEK, Jindřich. Lotyšsko. 1. vyd. Praha: Libri, 2010. 173 s. ISBN 9788072774814. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Baltské jazyky v proměnách metod. Sborník příspěvků z mezinárodní baltistické konference (Baltic Languages and Changing Research Methods. Collection of Papers). In Baltské jazyky v proměnách metod. Sborník příspěvků z mezinárodní baltistické konference. 1. výd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 171 pp. ISBN 978-80-210-4623-8. info
 • BOJTÁR, Endre. Oloupení Evropy : příběh anexe pobaltských států ve světle dokumentů 1939-1989. Praha: Mladá fronta, 1994. 267 s. ISBN 8020404511. info
 • SABALIAUSKAS, Algirdas. We, the Balts. Edited by William R. Schmalstieg - Robert E. Richardson, Translated by Milda Bak. Vilnius: Science and Encyclopedia Publishers, 1993. vii, 151. ISBN 542001226X. info
 • VĖLIUS, Norbertas. The world outlook of the ancient Balts. Translated by Dalija Tekorienė. Vilnius: Mintis, 1989. 324 s. ISBN 5417000272. info
Teaching methods
Lectures, reading.
Assessment methods
Written examination
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught annually.

 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2019/BA_01